Hidroelectrica – Sucursala Haţeg a scos la licitaţie realizarea studiului de fezabilitate şi documentaţia de achiziţie pentru realizarea unei microhidrocentrale pe barajul lacului de acumulare Poiana Ruscă.
Locaţia este în judeţul Caraş-Severin. Procedura demarată de Sucursala din Haţeg a Hidroelectrica are o valoare de 120.000 de lei. Investiţia are ca obiect valorificarea din punct de vedere energiec debitul de la Barajul Poiana Ruscă. Barajul Poiana Ruscă face  parte din amenajarea hidroenergetică Bistra-Poiana Mărului-Ruieni-Poiana Ruscă şi a fost recepţionat în noiembrie 2006. Acumularea are un volum util de 12,67 milioane de metri cubi şi asigură alimentarea CHE râul Alb.
”Pentru realizarea obiectivului MHC Poiana Ruscă în anul 2008 s-a întocmit de către ISPH Bucureşti documentaţia ”Baraj Poiana Ruscă. Studiu de echipare şi amplasare MHC pe servitute” faza studiu de prefezabilitate.  Soluţiile din studiul de prefezabilitate au arătat că investiţia este fezabilă şi pot fi detaliate la studiu de fezabilitate”, arată  documentaţia.
Prin realizarea investiţiei se urmăresc valorificarea din punct de vedere energetic a debitului de servitute impus în aval de barajul Poiana Ruscă şi realizarea unei microhidrocentrale complet automatizată, inclusiv a vanei de admisie care va funcţiona fără  personal permanent de exploatare şi care va fi comandată de la casa barajist aferentă barajului Poiana Ruscă.  Ofertele se depun până în data de 24 iulie.
Cosmin BACIU