Hans Erich Tischler, consulul Germaniei, vizitã la Petrila

Hans Erich Tischler, consulul Republicii Federale Germania la Sibiu si mai multi reprezentanti ai mediului de afaceri au venit la Petrila, la invitatia Camerei de Comert  si Industrie româno – germanã AHK. Delegatia, din care au fãcut parte mai multi specialisti a scos în evidentã principalele idei ce se pot contura pentru o viitoare colaborare.
De altfel, delegatia de oameni de afaceri a fost însotitã si de un ziarist, care chiar are menirea de a scrie despre oportunitãtile pe care le oferã autoritãtile de la noi, asa încât germanii sã stie ce îi asteaptã, dacã ar deveni interesati sã investeascã aici. Si astfel de facilitãti, autoritãtile din estul Vãii Jiului, care au fost gazde, spun cã sunt gata sã ofere.
„Vreau sã îi convingem de deschiderea noastrã totalã pe investitorii care si-ar dori sã vinã la Petrila, dar si în Valea Jiului. Anul trecut, toate primãriile din Valea Jiului ne-a propus sã gândim integrat, pentru cã zona este una compactã si, dacã vine unul la Petrosani, pot lucra oameni si din Petrila, sau invers. Eu cred cã avem preturile cele mai mici la concesiuni si acum scoatem la licitatie 12 ha pentru  construirea unei hale de  productie, care, pentru chirie pretul este 0,25 lei pe metru pãtrat, un pret atractiv, din tarã”, a spus Vasilicã Jurca,  primarul orasului Petrila.
Consulul Germaniei a  participat si la o demonstratie la Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi si a fost profund impresionat de ceea ce a gãsit aici.  Domnia sa a  vorbit, însã, si despre oportunitãtile pe care ar putea sã le prezinte celor din Germania, mai ales cã i-a  plãcut foarte mult zona noastrã.
„Sunt absolut impresionat de ceea ce au realizat copiii la aceastã scoalã tehnicã si cred cã, având aceastã clasã de roboticã, de anul viitor, acesta este domeniul pe care ar trebui sã se punã accentul. Credem cã Valea Jiului oferã diverse posibilitãti si acum discutãm cu domnul primar pentru a vedea concret unde pot investi companiile germane. Peisajul este de asemenea  frumos, aerul este foarte curat si, cu  sigurantã, turismul este o bransã care se va dezvolta aici si va oferi posibilitãti de a dezvolta zona”, a spus, la Petrila, Hans Erich Tischler, consulul Republicii Federale Germania. O idee ce s-a desprins în urma acestei vizite, din care au fãcut parte specialisti  în  formarea profesionalã, a fost tocmai promovarea învãtãmântului dual si atragerea de parteneri în acest sens.
„Noi sperãm într-o colaborare, ideea fiind aceea de a dezvolta învãtãmântul dual. Noi avem învãtãmânt profesional si colaborare cu firme din zonã, exploatãm toate oportunitãtile, dar, în momentul este si mai mare din partea firmelor,  are vin si ele cu o bursã pentru elevi, cu alte facilitãti, atunci si elevii devin ma interesati si, poate îsi vor reconsidera si pãrintii lor atitudinea fatã de scoala profesionalã, pentru cã este extraordinar sã avem meseriasi, scopul fiind acela de a pãstra tinerii în zonã”, a precizat si Cecilia Mitran, director Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi, iar ideea a fost completatã de specialisti veniti în vizitã: „Companiile trebuie sã se implice si stiu cã chiar aici la Petrila sunt proiecte si este extraordinar ce se întâmplã. Am vãzut cã sunt deja companii implicate, ceea ce este remarcabil. Ar trebui ca mai multe companii sã meargã cãtre scoli si ele sã transmitã de ce meseriasi au nevoie, asa încât sã se creeze parteneriate. Existã scoala, agentul  economic si existã si Unitatea Administrativ Teritorialã, iar noi realizãm cã doar asa se pot crea parteneriate puternice si aici la Petrila am vãzut cã asta chiar existã la Petrila”, a  completat Anca Hociotã – Director Departament Membri si Formare Profesionalã AHK România.
Din delegatia ce a venit în Valea Jiului a fãcut parte si  Sebastian Metz – Directorul General AHK România, precum si Ruxandra Dumitrescu – Director Departament Consiliere Piatã AHK România, care au purtat discutii si cu oamenii de afaceri din zona orasului Petrila, dar si cu reprezentantii lumii academice de la noi.
Diana Mitrache