Dupã mai bine de 3 decenii în care clãdirea gãrii din Petrosani a fost lãsatã de izbeliste, privelistea începe sã se schimbe. Poarta de intrare în Valea Jiului, gara din Petrosani, îsi schimbã aspectul în totalitate. Clãdirea a fost, ani de zile, lãsatã de izbeliste, aceasta degradându-se constant. Datoritã eforturilor depuse de consilierul local, Viorel Pascu, Regionala Cãi Ferate Timisoara, administratorul clãdirii, a luat mãsuri pentru renovarea acesteia. Dupã o serie de procese în care solicita obligarea CFR sã se ocupe de reabilitarea gãrii din Petrosani, potrivit obligatiilor legale ce-i revin în aceastã directie, Viorel Pascu a obtinut o decizie definitivã în acest sens, în instantã. Astfel, lucrãrile au început, iar imaginea gãrii se schimbã.
Timp de aproape 30 de ani, nici demersurile autoritãtilor locale, nici interpelãrile parlamentarilor, nu au fost în mãsurã sã-i convingã pe cei de la Regionala CFR Timisoara cã acest obiectiv meritã si trebuie sã primeascã atentia cuvenitã si finantarea investitiilor necesare pentru reabilitare si modernizare. La nivel teoretic, inaugurarea ar trebui  sã aibã loc în prima jumãtate a lunii mai. Gara va avea salã de asteptare clasa I si a II-a, toalete moderne, toalete pentru persoane cu handicap, salã pentru mamã si copil, birouri conducere, birou personal, case de bilete si un minimarket. La etaj vor fi amenajate birouri si dormitoare.
Monika BACIU