Administratie

Galeriile de Artã „FORMA”, la standarde înalte!

Spatiul expozitional va fi transformat într-o salã multifunctionalã. Miercuri,16 octombrie, în sedinta extraordinarã a Consiliului Judetean Hunedoara, a fost adoptatã hotãrârea  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reamenajare spatiu expozitional la Galeriile de Artã Forma Deva”.
Reabilitarea spatiilor va crea oportunitãti de initiere si desfãsurare a proiectelor si programelor culturale în domeniul educatiei permanente si culturii, urmãrind o serie de obiective între care amintim:
– valorificarea timpului liber al tinerilor prin elaborarea unor proiecte atractive;
– crearea unui cadru de exersare si cultivare a aptitudinilor si capacitãtilor de manifestare a  talentelor de artã, culturã, coregrafie, teatru, muzicã si picturã;
– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan national si international;
– educarea stiintificã si artisticã a publicului prin programe specifice;
– organizarea de sesiuni, simpozioane, consfãtuiri, colocvii si alte actiuni cu caracter stiintific.
„Ne dorim un spatiu expozitional care sã se ridice la standardele secolului XXI, însã nu ne vom limita doar la organizarea de expozitii. Va fi o salã multifunctionalã care va putea gãzdui spectacole, lansãri de carte, vizionãri de filme si piese de teatru. Sala va dispune de 50 de locuri amplasate într-un mini-amfiteatru mobil si alte 100 de locuri pe scaune. Va fi amenajatã si o bibliotecã unde se vor regãsi albume de artã, monografii sau biografii”, a declarat Daniel Andronache, vicepresedinte al Consiliului Judetean Hunedoara.
Reconfigurarea spatiilor galeriei se va realiza astfel încât acestea sã întruneascã standardele specifice spatiilor expozitionale contemporane, care au ca si caracteristicã posibilitatea gãzduirii de evenimente din sfere culturale diferite. Aceastã recalibrare va avea ca si efect cresterea duratei de functionare a Galeriilor de Artã „Forma”, precum si o deschidere crescutã cãtre public.
Potrivit indicatorilor tehnico-economici, suprafata vizatã de reconfigurare are 332,84 mp, iar durata de realizare a investitiei este de 4 luni.  Valoarea totalã a investitiei este de 1.189.442,71 lei (cu TVA), fondurile fiind asigurate din bugetul judetului Hunedoara.
Biroul de presã