La ei se poate, încercãm si noi. Reprezentanti ai mediului economic, universitar si fosti mineri din Belfort au fost prezenti la Universitatea din Petrosani. Belfort a fost pânã de curând o zonã minierã. Aici au fuctionat zeci de mine de potasiu care însã au fost închise. Mii de oameni au rãmas fãrã locuri de muncã însã au fost gãsite solutiile pentru reconversia profesionalã si dezvoltarea zonei din punct de vedere economic.

“Am realizat cu cei din Belfort, Franta niste schimburi de studenti în sensul cã studentii nostri s-au dus si au fãcut practicã acolo pe o perioadã de douã luni, trei studenti au fãcut la firme din subordinea Camerei de Comert si Industrie, la o firmã care realizeazã drone si au fãcut cursuri pentru utilizarea lor în urma cãruia au primit un atestat, iar douã studente au lucrat la Camera de Comert si Industrie pentru a vedea rolul si functiile acestei camere de comert. Ele sunt specializate în acest domeniu. diferenta e cã CCI din Belfort are în subordine 4000 de firme si fiecare firmã contribuie cu o sumã de bani, în functie de mãrimea ei, la dezvoltarea CCI. CCI la rândul ei creazã facilitãti în asa fel încât organizeazã expozitii pentru prezentarea firmelor, sprijinã învãtãmântul superior, adicã ei au creat o universitate finantatã de CCI si universitatea pregãteste specialisti pentru ceea ce au nevoie firmele. Pentru noi este mai greu pentru cã trebuie sã ne racordãm la legislatia din România, dar avem un Erasmus cu ei în asa fel încât ei vin si urmeazã unele cursuri la noi, iar noi încercãm ca studentii nostri sã urmeze cursurile lor. La noi CCI înregisteazã firmele, dar nu le sprijinã astfel încât sã îsi gãseascã piatã de desfacere. Trebuie sã dezvoltãm antreprenoriatul astfel încât studentii nostri dupã absolvire, cu un sprijin, sã poatã crea întreprinderi mici sau mijlocii, dar asta nu se poate face decât într-un cadru organizat. Noi credem cã trebuie adusi toti agentii economici din Vale si din judet pentru a vedea ce trebuie sã facem noi pentru ca angajatii sã corespundã cerintelor”,  a spus rectorul Universitãtii Petrosani, Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

La eveniment a fost prezent si primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi care constientizeazã cât de importantã este dezvoltarea localitãtii din punctul de vedere al locurilor de muncã. “Delegatia din Belfort a venit într-o formulã lãrgitã, dar e foarte important cã a fost prezent si presedintele Camerei de Comert si Industrie din zona Belfort care este una dintre cele mai industrializate zone din Franta. E o zonã care a avut pânã în 2003 o puternicã industrie minierã, e vorba de minele de potasiu care au fost închise, însã au încercat si au gãsit solutii pentru o reconversie adevãratã, o reconversie care a dus la transformarea din punct de vedere economic a întregii zone, un model de succes. Legislatia lor este mult mai permisivã si mai inovatoare în aceastã zonã a clusterelor de energie, însã cel mai important lucru este cum au stiut cei din Belfort sã conlucreze cu mediul academic, administratia localã si cu mediul de afaceri. Toti cei trei piloni  si-au dat mâna, au lucrat împreunã si au ajuns sã aibã o dezvoltare economicã foarte bunã. Si la noi existã aceastã colaborare, mult mai slabã, dar perspectivele sunt bune având în vedere si modul în care Universitatea din Petrosani îsi repozitioneazã strategia din punct de vedere al ofertei de învãtãmânt”, a subliniat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani. Mai multi investitori francezi sunt interesati de dezvoltarea unor afaceri în municipiul Petrosani. “Suntem la faza la care câtiva investitori francezi tatoneazã terenul si vor sã vinã si sã deschidã o afacere în Petrosani”, a mai subliniat sursa citatã. Reprezentantii Camerei de Comert si Industrie din Belfort au subliniat cã, la ei, mediul academic joacã un rol major în dezvoltarea comunitãtii. “Camera de Comert sI Industrie si universitatea joacã un rol important. Nu putem disocia universitatea de industrie”, a subliniat Alain Said, presedintele Camerei de Comert sI Industrie din Belfort, Franta.

La aceastã orã în Belfort opereazã sediile si unitãtile productive ale unor firme de renume mondial: PEUGEOT, GENERAL ELECTRIC.Peste 90 % dintre absolventii universitãtii tehnologice din Belfort, gãsesc locuri de muncã în cadrul acestor firme.

Monika BACIU