Fierul vechi de la CEH – magnet si pentru gulerele albe

Nici nu s-au închis minele Lupeni si Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara cã existã deja tratative pentru valorificarea fierului vechi.  Declaratia îi  apartine lui Ion Popescu, presedintele Confederatiei Meridian. Acesta a vorbit în fata comisiei de anchetã a ANRE despre situatia de la Complexul Energetic Hunedoara.
“Complexul Energetic Hunedoara urmeazã acum sã se închidã. Se fãcuse si planul unde trebuia sã se dea fierul vechi de la Lupeni si de la Lonea. S-a reusit sã facem ceva si vrem sã continuãm. Trebuie sã reluãm discutiile pentru cã nu renuntãm la mixul energetic pe carel-am propus încã de acum câtiva ani de zile”, a spus Ion Popescu, presedintele Confederatiei Meridian, în fata comisiei de anchetã a ANRE.
Contactat telefonic, presedintele Confederatiei Meridian si-a mai nuantat declaratiile.
“În cazul închiderii minelor aceasta era prima etapã. Ei trebuiau sã descongestioneze tot, unde duceau fierul vechi era treaba lor. A fost o luptã enormã sã prelungim functionarea minei Lupeni cu cel putin încã un an”, a declarat Ion Popescu, presedintele Confederatiei Meridian. În cazul închiderii unitãtilor miniere, regulamentul prevede recuperarea utilajelor miniere din subteran.
“Dupã finalizarea activitãtilor pregãtitoare (rambleiere, stabilizare, îndepãrtarea utilajelor contaminate, recuperarea metalelor reciclabile, etc.), evacuarea apei de minã va fi redusã si în final, opritã. În acest stadiu, aportul natural de apã subteranã va conduce la umplerea minei (inundare necontrolatã)”, aratã documentul în baza cãruia se realizeazã închiderea unitãtilor miniere.
Dupã închiderea efectivã a subteranului, se trece la recuperarea utilajelor miniere, astfel încât acestea sã nu polueze pânza freaticã.

“Din punct de vedere al activitãtii miniere, pânã în anul 2024 sau 2027 s-a vorbit de închiderea subteranã, fãrã sã dai o tonã de cãrbune, e scoatere de utilaje, scoatere de materiale, pentru cã unul din componentele tehnice cu conotatie de mediu, în solicitarea noastrã a fost aceastã problemã tehnicã de evacuare a utilajelor care contamineazã subteranele, e vorba de statii trafo, cabluri electrice, motoare cu ardere internã. Suntem la final, din 15 câte au fost mai rãmân douã (unitãti miniere). Dacã nu vom scoate din subterane toate aceste utilaje care pot sã contamineze, prin refacerea nivelului hidrostatic pânza freaticã, vom plãti costuri imense pentru tratarea acestor ape de minã  sau pentru evacuarea lor si tinerea acestora sub nivelul pânzei freatice si atunci am avut aceastã pledoarie la Oficiul Concurentei sã înteleagã de ce este nevoie ca odatã subteranul pãrãsit trebuie sã rãmânã curat. Aceastã activitate are douã componente: partea de subteran si partea de suprafatã. Urmeazã sã faci subteranul curat si sã ecologizezi suprafata”, a mai în urmã cu câteva sãptãmâni, Stamin Purcaru, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara.
Spre exemplu, utilaje miniere au fost recuperate si de la mina Petrila. O parte dintre acestea ar fi trebuit sã ajungã la CEH, însã din cauza procedurilor preluarea echipamentelor miniere încã nu a fost posibilã.
Monika BACIU

Advertisements