Ziua Mondialã a Francofoniei este sãrbãtoritã si în Valea Jiului. Evenimentul este organizat de Asociatia Culturalã ” Les Amis de la France” Petrila sub forma unui concurs ce se adreseazã copiilor cu vârste cuprinse între 6 si 18 ani, coordonati de cãtre profesorii lor.
„Prin organizarea acestui festival concurs dorim dezvoltarea aptitudinilor de comunicare si relationare prin limbajul universal al artei, promovarea limbii si a culturii franceze si francofone, promovarea creatiei si artei interpretative, a experientei artistice, motivarea pentru performantã.
Concursul este deschis tuturor copiilor si tinerilor din scoli vocationale de stat, precum si celor din scoli particulare, cluburi de profil, asociatii culturale etc., din tarã si din strãinãtate”, spune Bogdan Manoliu, unul dintre initiatorii acestui concurs.
Concursul se va desfãsura pe mai multe sectiuni:
1) Sectiunea ”VOLTAIRE” – în cadrul acestei sectiuni copiii vor interpreta/ recita pasaje sau poezii din operele literare ale scriitorilor de limba francezã.Textele vor fi reproduse obligatoriu în limba francezã.
2) Sectiunea ”LA VIE EN ROSE” – în cadrul acestei sectiuni copii/grupurile , vor interpreta melodii cu specific francez – cu negativ sau acapela, obligatoriu în limba francezã.
Conditiile de prezentare la aceastã sectiune sunt urmãtoarele:
– interpretii (grupurile) vor interpreta în concurs piesa aleasã si transmisã în formularul de înscriere. Piesele vor fi interpretate LIVE
– durata fiecãrei piese nu trebuie sã depãseascã 5 minute
– negativele melodiilor cad în sarcina concurentilor
3) Sectiunea ” AUGUSTE RENOIR” – în cadrul acestei sectiuni copiii vor prezenta desene/picturi pe pânzã sau hârtie si vor avea ca temã obligatorie repere francofone . Aceste desene/picturi vor fi incluse într-o expozitie ce va avea vernisajul pe întreaga duratã a spectacolului.
2 Categorii de vârstã
A) Sectiunea ”VOLTAIRE” :
a) categoria 10-14 ani;
b) categoria 14-18 ani;
B) Sectiunea „LA VIE EN ROSE”:
a) categoria10-14 ani ;
b) categoria 14-18 ani;
C) Sectiunea „ AUGUSTE RENOIR”:
a) categoria 6-10 ani;
b) categoria 10-14 ani;
c) categoria 14-18 ani;

Se pot înscrie la concurs copii din toatã tara care îndeplinesc conditiile de participare.  Din juriu fac parte profesori de limba francezã, profesori de muzicã, profesori de desen si arte plastice si reprezentanti ai  organizatorului în  proportia stabilitã de organizator.
Diana Mitrache