Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva propune vizitatorilor, începând cu data de 1 octombrie 2017, o nouã categorie de piese în cadrul actiunii „Exponatul lunii”, piese care pot fi admirate în spatiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia.
Respectivele artefacte au intrat în patrimoniul Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane în anul 2014, cu ocazia demarãrii cercetãrilor arheologice preventive efectuate pe tronsonul autostrãzii A1, Lugoj – Deva, în zona localitãtii Abucea,  comuna Dobra, judetul Hunedoara. Este vorba despre un numãr de 13 brãtãri de bronz care au fost descoperite într-unul din cele aproximativ 120 de complexe cercetate în cadrul siturilor arheologice din respectiva zonã, complexe având în special caracter funerar. Cronologic, descoperirea de la Abucea se înscrie în seria depozitelor de bronzuri de tip Cincu-Suseni, care poate fi încadrat la sfârsitul epocii bronzului si începutul primei epoci a fierului (la nivel de Hallstatt A1, acum aproximativ 3000 de ani).
„Acesta se alãturã celorlalte depozite de bronzuri (peste 500) din spatiul carpato-dunãrean, care scot în evidentã atât bogãtia cât si originalitatea produselor din bronz din spatiul respectiv din aceastã vreme când metalurgia bronzului a atins aici cea mai mare dezvoltare din estul Europei Centrale datoratã în primul rând, zãcãmintelor de cupru, precum si legãturilor de schimb”, precizeazã dr. Oana Tutilã, arheolog în cadrul MCDR Deva.
Brãtãrile au aceeasi formã, dimensiuni similare si sunt decorate prin incizare. Realizate din bare de sectiune rotundã, din bronz masiv, cu capetele subtiate si deschise, acestea prezintã motive ornamentale de la cele mai simple, crestãturi accentuate sau fine, la cele mai complicate, fascicule de linii paralele, oblice sau intersectate, în „cãpriori” sau „brãdut”, romburi si ove, rezultând combinatii diferite.
Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva