Directorul general al Bibracte EPCC, Vincent GUICHARD, se aflã în aceste zile în judetul Huneodara, la invitatia conducerii Consiliului Judetean Hunedoara.  Vizita are loc în baza Protocolului de Colaborare încheiat în luna noiembrie 2018 între Bibracte EPCC si Consiliul Judetean Hunedoara.  Scopul protocolului este acela al promovãrii în comun a sitului Bibracte din Franta si a sitului Sarmizegetusa Regia, asemãnãtor celui aflat pe teritoriul francez, ca si importantã istoricã si pozitionare geograficã.
Oaspetele s-a întâlnit cu presedintele Consiliului judetean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, si cu vicepresedintele Sorin-Adrian Vasilescu. La discutii au mai participat directorul general al Institutului National al Patrimoniului, Stefan Bâlici, si Antonela Stan, sef Serviciu Dezvoltare Regionalã în cadrul Consiliului Judetean Hunedoara.  Vincent Guichard a prezentat situl pe care îl administreazã, cu toatã zona aferentã, modalitãtile de finantare a proiectelor derulate la Bibracte – Mont Beuvray, facilitãtile oferite atât cercetãtorilor, cât si  publicului larg interesat de istoria si frumusetea  acestei zone din Franta.
În baza protocolului încheiat între Universitatea din Bordeaux si Universitatea Babes-Bolyai, pentru prima datã, în acest an, la sãpãturile arheologice de la Bibracte vor  participa si arheologii de la Cluj-Napoca. La Sarmizegetusa Regia, vor veni în schimb de experientã arheologi si studenti francezi de la Universitatea din Bordeaux.  Reprezentantul Bibracte a lansat si o serie de propuneri pentru dezvoltarea turismului în zona Cetãtilor Dacice. Municipiul Orãstie trebuie sã devinã poarta de intrare spre cetãti, iar muzeul din localitate, ce va fi modernizat din fonduri europene, va juca un rol important în promovarea întregii zone.
Partea a doua a discutiei s-a centrat pe o colaborare viitoare între Consiliul Judetean Hunedoara, Grupul de Actiune Localã (GAL) Sargetia 1, care cuprinde 18 comune din zona Orãstiei si a Vãii Muresului, si GAL-ul Morvan, pe teritoriul cãruia se aflã situl Bibracte, dar si 221 de sate care au reusit sã-si pãstreze specificul local. La întâlnire au fost prezenti primarul comunei Orãstioara de Sus, Vasile Inãsesc, primarul comunei Gurasada, Silviu Nan, managerul GAL Sargetia, Ioan Dorin Jibetean, si Daniel Iancu, cercetãtor stiintific la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva.
”Proiectul comun cu GAL-urile este unul de lungã duratã. Este o viziune modernã pe toate liniile de dezvoltare: turisticã, peisagisticã, implicit pe protectia mediului, economicã, prin generarea de locuri de muncã. Suportul reprezentantilor sitului Bibracte EPCC si al GAL-ului Morvan este foarte important si ne este foarte necesar. Ei au ani de experientã în spate”, a declarat presedintele Consiliul Judetean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora.
”Proiectul pe care dorim sã îl dezvoltãm în comun cu GAL-ul francez este acela al mangementului integrat al teritoriului GAL-ului Sargetia, cu mai mare accent pe zona unde se aflã monumente UNESCO. Este vorba despre conceperea a douã planuri micro-regionale cu caracter distinct. Unul va fi dedicat Cetãtilor dacice din muntii Orãstiei cu tot arealul din apropierea lor, dar ne gândim si la Valea Muresului, la zona Gurasada. Biserica  monument istoric din localitate  se aflã pe lista indicativã UNESCO, iar peisajul natural completeazã fericit aceastã zestre. Bineînteles, va exista un plan de  management care va fi folositor fiecãrei comune din componenta GAL Sargetia, dar cu un accent important pe zonele mentionate  anterior.”, a precizat vicepresedintele  Sorin-Adrian Vasilescu.
În urma discutiilor, partea francezã va transmite o serie de propuneri sintezã care vor sta la baza elaborãrii proiectului de management integrat al teritoriului. Vincent Guichard a precizat cã partea francezã va asigura tot sprijinul si asistenta tehnicã necesarã, iar GAL-ul Sargetia, în calitate de lider de proiect, va trebui sã vinã cu un plan de gestiune a  monumentelor de pe  teritoriul sãu, cu solutii concrete pentru  conservarea si îngrijirea peisajului urban si rural, iar activitãtile economice care se vor derula sã nu intre în conflict cu  valorile naturale si  culturale din regiune.
Biroul de presã