Au cunoscut traditii, porturi, obiceiuri, orase si oameni noi, peste hotare, acolo unde au desfãsurat proiectele europene, prin programul ERASMUS+. Vorbim despre elevii din 10 scoli ale Vãii Jiului, care, au fost campioni în Hunedoara la atragerea acestor proiecte în scolile lor.
Sãptãmâna trecutã, în 11 octombrie 2018, în parcul Municipiului Petrosani ,,Carol Schreter” a fost organizat evenimentul ,,INFO DAY Erasmus+ 2018″ – eveniment ce i-a adus împreunã pe toti cei care au desfãsurat în scolile lor aceste proiecte, fiind prezenti coordonatorii proiectelor Erasmus+ , implementate în scolile din Valea Jiului alãturi de elevii implicati în aceste proiecte. „Scopul principal al acestei întâlniri a fost de a prezenta informatii privind proiectele Erasmus+ din scoli, tãrile partenere în proiecte, rezultatele si produsele proiectelor, modele de bunã practicã, schimburi de experientã, diverse sisteme educationale, pentru învãtãmântul preuniversitar si postliceal”, a spus prof. metodist proiecte europene Rodica Mariana Popescu, de la Colegiul National Carmen Sylva, care în organizarea acestui eveniment public a fost secondatã de prof. Ramona Gabriela Asan.
Copiii si-au prezentat proiectele si au vorbit, în fata tuturor, despre experientele dobândite în scolile din afara tãrii, dar si despre cele dobândite atunci când partenerii lor au venit în Valea Jiului. La eveniment au participat urmãtoarele institutii de învãtãmânt din Valea Jiului, în care se aflã în desfãsurare proiecte Erasmus+: Colegiul National de Informaticã Carmen Sylva Petrosani, coordonatoarea proiectelor de aici fiind prof. Popescu Rodica Mariana, Colegiul National Mihai Eminescu Petrosani, prof. Stefãnia Manea, prof. Anca Maier, . Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, prof. Adrian Mircea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan, prof. Gabriela Dumitru, Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi Petrila, prof.  Nicoleta Cândea,  Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani, prof.  Esther Andras, Scoala Gimnazialã I.G. Duca Petrosani, prof. Ramona Gabriela Asan,  prof. Adriana Ghirold si  prof. Alina Hoarcã Codrea, Scoala Gimnazialã Nr.4 Vulcan, prof. Paul Ursuta,  Scoala Gimnazialã Nr. 2 Lupeni, prof. Adrian Mircea si  Scoala Sanitarã Postlicealã Carol Davila Petrosani, prof. Gabriela  Stanca.
Diana Mitrache