Îsi plãtesc gazul din chetã publicã, internetul este suportat de firma furnizoare, iar partenerii, cu contract, de la primãrie invocã mereu cã nu au bani, desi Asociatia culturalã face ca Petrila sã strãluceascã în Europa, prin muncã titanicã. Respectiva asociatie functioneazã în sãrãcie lucie, copiii si profesorii membri si voluntari fiind primiti cu bratele deschise de Franta.

Conform hotãrârilor de Consiliu Local, din luna martie a anului 2012, prin care Primãria Petrila se obliga, printr-un contract de parteneriat sã aloce Asociatiei Culturale les Anis de la France suma de 700 lei lunar si sustinerea cheltuielilor mai ales pe timp de iarnã, functie 3-1de posibilitãti, ascestea existã, dar lipsesc cu desãvârsire. Desi Asociatia are rezultate de exceptie, în anul 2013 nu au vãzut nici mãcar un leu de la Primãria Petrila. Ca urmare, vãzând rezultatele de exceptie, dar si cu datorii mari, firma furnizoare de internet Ambavi Telecom, ”a donat” Asociatiei un abonament, constientã fiind cã legãtura cu lumea a celor din asociatie, în special cu Franta si respectiv Bruxelles, nu poate fi tãiatã. Mai mult, E.ON Gaz, a anuntat presedintele Asociatiei Les Amis de la France cã dacã nu-si plãteste si esaloneazã datoriile la gaz, vestita institutie de culturã riscã sã ajungã în instantã. Suma nu este mare, pentru cã oamenii si copiii/tinerii care duc faima Petrilei, Vãii si a României în lumea largã, sunt extremi de economi. Pe douã decade (anotimpuri reci), au consumat pentru încãlzire în valoare de vreo 1400 lei. Si cum sãrãcia umileste si poate discredita o muncã rarã, câtiva ziaristi au apelat la presedinta PNL Petrila, Doinita Bãlãnesc, sã facã o chetã în rândul membrelor organizatiei sale pentru prima ratã necesarã unei esalonãri a datoriei. Apoi, bunãvointa celor de la E.ON Petrosani de a le oferi alternative de esalonare, i-a scãpat de rusine…

Între timp, ieri, Asociatia Les Amis de la France, a invitat Comisia de culturã a Consiliului Local Petrila, pe primarul Ilie Pãducel si pe viceprimarul Vasilicã Jurca, la o întâlnire amiabilã pentru… a obtine pozitia oficialã a Petrilei pentru Franta, respectiv Cognac, care s-a arãtat dispusã sã se înfrãteascã cu Petrila dar dupã un ciclu de schimburi culturale si de tineri… drept pentru care Asociatia ”forteazã mâna” edililor din Petrila sã intre în rând cu lumea civilizatã.

Invitatia fãcutã autoritãtilor locale de Ionel Zmãu, presedintele Asociatiei este atent argumentatã.

” În cadrul Programului european „Tineret în Actiune”, Asociatia Culturalã „Les Amis de la France” – Petrila, în parteneriat cu Asociatia ADIF – Cognac, Franta, va organiza un schimb de tineri, cu tematica „Face a la crise, les jeunes s’organisent” / „În fata crizei, tinerii se organizeazã”. Acest eveniment international, la care va participa si un grup de tineri din partea unei asociatii din Spania, va avea loc în localitatea Cognac, Franta, în perioada 20 – 27 mai 2013.

Asociatia Culturalã „Les Amis de la France” va 3-2fi reprezentatã de opt tineri voluntari si de profesorii Radu Dacian Chinta (Clubul Copiilor si Elevilor – Petrila) si Manuela Luminita Mihoc (Colegiul National „Mihai Eminescu” – Petrosani), ambii profesori fiind cetãteni ai orasului Petrila si membri ai asociatiei.

Aceastã activitate poate fi consideratã, de fapt, si un prim demers practic, initiat de asociatie, pentru înfrãtirea orasului Petrila cu orasul Cognac.

În aceste împrejurãri, ieri, a fost lansatã o invitatie la sediul asociatiei, la un dialog amiabil.

“Dorim sã gãsim posibilitãti reale de colaborare, solutii comune pentru continuarea activitãtilor asociatiei, sã aflãm dacã doriti sã transmiteti vreun mesaj oficial societãtii civile si autoritãtilor publice din orasul Cognac” se spune în adresa înaintatã Comisiei de Culturã a Consiliului Local Petrila”.

Între timp, dupã Bruxelles, Asociatia din Petrila a mai primit o propunere de colaborare din Belgia…

Tot ieri, la sediul Asociatiei Culturale Les Amis de la France a avut loc întâlnirea tinerilor, pãrintilor si a profesorilor pentru a pune la punct plecarea celor 10 reprezentanti care vor participa la evenimentul international din Franta.

Ileana Firtulescu