În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), municipiul Lupeni anunță un proiect ambițios pentru eficientizarea termică a Școlii Generale nr. 4. Investiția, în valoare de 3.370.920 lei, va fi destinată reabilitării clădirii, având ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului.

Proiectul va fi implementat în mai multe etape distinct. Astfel, într-o primă etapă, care se va întinde pe o perioadă de trei luni, se va elabora documentația tehnică inclusiv toate detaliile specifice pentru a obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare, apoi, în etapa a doua, de maxim 15 luni, se vor executa lucrările conform proiectului tehnic, iar în ultima etapă sunt prevăzute lucrări de asistență tehnică respectiv de finalizare.
Acest proiect nu doar îmbunătățește condițiile de învățare și de lucru în cadrul Școlii Generale nr. 4, dar are și un impact semnificativ asupra mediului, contribuind la reducerea consumului de energie și emisiilor de CO2.
„Această investiție reprezintă un pas important în direcția durabilității și responsabilității față de mediul înconjurător. Prin eficientizarea termică a Școlii Generale nr. 4, nu doar îmbunătățim condițiile de învățare, dar și contribuim la reducerea amprentei noastre ecologice”, a subliniat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
Proiectul de eficientizare termică a Școlii Generale nr. 4 din Lupeni este un exemplu elocvent al modului în care investițiile publice pot aduce beneficii semnificative atât comunității locale, cât și mediului înconjurător. Această inițiativă se aliniază cu obiectivele strategice ale PNRR și cu angajamentul pentru un viitor mai verde și mai durabil.
Monika BACIU