INCD INSEMEX Petroșani a scos la licitație un contract în valoare de 199.750 lei pentru achiziționarea unui echipament specializat destul de complex. Este vorba despre furnizarea unui set de echipamente care includ un analizor portabil pentru gaze de sinteză și două unități de diluare a gazelor de probă.

Potrivit informațiilor furnizate de către autoritatea contractantă, echipamentul va fi destinat modernizării infrastructurii Departamentului Securitate Resurse Minerale. Acesta va fi utilizat pentru măsurarea concentrațiilor de gaze de sinteză emise la arderea eșantioanelor de cărbune, simulând combustiile spontane ale acestora pe un stand special conceput în acest scop.
Scopul achiziționării acestui echipament este de a sprijini activitatea științifică și de cercetare a INCD INSEMEX Petroșani. Prin implementarea acestor tehnologii avansate, se urmărește creșterea securității în timpul exploatării substanțelor minerale utile și îmbunătățirea nivelului de sănătate și securitate în muncă.
INCD INSEMEX Petroșani este un institut național de cercetare-dezvoltare, sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Acesta desfășoară activități de cercetare și inovare în domeniul evaluării și prevenirii riscurilor în activitățile cu pericol de atmosfere explozive și toxice, protecția mediului în zonele afectate de activități miniere și elaborarea reglementărilor specifice acestor domenii.
Departamentul Securitatea Resurselor Minerale este una dintre unitățile de cercetare și dezvoltare angrenate în realizarea proiectelor de investigație și testare a INCD INSEMEX Petroșani. Personalul calificat din aceste laboratoare va fi responsabil de exploatarea și utilizarea eficientă a echipamentului achiziționat, sub coordonarea directorilor institutului.
Achiziționarea acestui echipament reprezintă o investiție semnificativă pentru institut, având în vedere importanța acestuia pentru activitățile de cercetare și dezvoltare din domeniul securității resurselor minerale și protecției mediului înconjurător.

Monika BACIU