D SVSA Hunedoara a beneficiat de fonduri europene pentru implementarea unui proiect privind ,,Creșterea capacității operaționale a D.S.V.S.A Hunedoara prin achiziția de echipamente și mijloc de transport probe pentru reducerea timpilor de diagnostic în Pesta Porcină Africană”.

Contractul a fost semnat cu Agenția pentru Finanțarea lnvestițiilor Rurale în calitate de autoritate de management pentru accesarea Programului Național de Dezvoltare. Proiectul a avut o valoare totală de 580.708,34 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă de  464.675,80 lei.

”Precizăm că la momentul lansării proiectului pentru metoda de biologie moleculară , de identificare a genomului virusului pestei porcine africane prin Real – Time PCR, probele prelevate din judeţul Hunedoara de la porcine domestice şi mistreţi erau arondate oficial de către Autoritatea Naţională Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor , pentru testare unui alt laborator judeţean autorizat sanitar veterinar ,desemnat, care deţine metoda de analiza acreditaţi RENAR(…).  De asemenea gradul relativ scăzut de dotare cu instala{îi de diagnostic şi mijloace specializate de transport probe în majoritatea regiunilor cu nivel de biosecuritate scăzut, lipsa unor facilităţi de protecţie pentru evitarea contactului animalelor sălbatice cu animalele domestice din cadrul acestor exploataţii agricole, reprezintă factori din teren care favorizează apariţia gi extinderea epizootiilor”, arată DSVSA Hunedoara.

Obiectivul general al proiectului a constat în achiziţionarea de echipamente pentru analiza, diagnostic şi transport probe în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi reducerii timpilor de diagnostic în pesta porcină Africană (PPA) având ca efect îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă şi biosecuritate sanitar-veterinară de pe raza judeţului Hunedoara, creşterea productivităţii fermelor de porcine de la nivelul judeţului, precum şi favorizarea înfiinţării de noi ferme.

Monika BACIU