Un contract de circa douã milioane de euro al Consiliului Judetean Hunedoara este disputat de mai multe societãti. Deszãpezirea si întretinerea drumurilor judetene pe timp de iarnã atrage numeroase firme de profil, dar si contestatii.

Licitatie demaratã în 2015

La sfârsitul lunii octombrie 2015, Consiliul Judetean Hunedoara a demarat licitatia care are ca obiect “Lucrãri de întretinere si reparatii pe timp de varã – iarnã si sigurantã rutierã a drumurilor judetene din sectorul Hateg – Hunedoara, judetul Hunedoara 2016 – 2019”. Valoarea estimatã a contractului este cuprinsã între 67,840,620.91 si  81,020,328.25 RON, fãrã TVA. Contractul a atras însã societãtile de profil care se luptã pentru a câstiga. Fiecare vrea sã îsi ofere serviciile, însã existã si nemultumiti. În acest sens au fost depuse mai multe contestatii.

Diferit

O societate din Cluj Napoca, SC Diferit, este una dintre contestatoare. Aceasta a cerut celor de la CNSC, o contestatie prin care a solicitat anularea deciziei autoritãtii contractante prin care oferta depusã de Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORTEXPORT S.R.L. a fost declarata admisibilã, conformã si câstigãtoare, iar oferta depusã de S.C. DIFERIT S.R.L. a fost declaratã necâstigãtoare. Totodatã, clujenii au mai avut si alte solicitãri.

“Anularea deciziei autoritãtii contractante prin care a fost declaratã admisibilã si conformã oferta depusã de S.C. STRABAG S.R.L.; Anularea, în parte, a raportului procedurii de atribuire în ceea ce priveste declararea ca admisibile si conforme a ofertelor depuse de S.C. STRABAG S.R.L. si de Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT S.R.L., în ceea ce priveste declararea câstigãtoare a ofertei depusã de Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT S.R.L. si în ceea ce priveste declararea necâstigãtoare a ofertei depusã de S.C. DIFERIT S.R.L.; obligarea autoritãtii contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor depuse de S.C. STRABAG S.R.L. si Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT S.R.L., în limitele deciziei ce urmeazã a fi pronuntatã, constituindu-se dosarul nr. 1407/2016”,  mai solicitau cei de la SC Diferit SA din Cluj Napoca. Cei de la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor au respins cererea clujenilor.

„Respinge, ca nefondatã, contestatia formulatã de cãtre S.C. DIFERIT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj, în contradictoriu cu U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, cod postal 3300005”, se aratã în decizia CNSC.

Strabag

Firma constructoare de autostrãzi a depus si aceasta contestatie. În spetã, SC Strabag SRL a solicitat “anularea raportului procedurii de atribuire nr. 8252/08.06.2016 si a tuturor actelor subsecvente; anularea comunicãrii nr. 8257/08.06.2016, conform cãreia a fost declaratã câstigãtoare a procedurii oferta depusã de Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT S.R.L., cu o propunere financiarã de 46.086.013,87 lei fãrã TVA, ca act subsecvent; obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluãrii ofertelor si reevaluarea ofertei depusã de Asocierea S.C. DRUPO S.R.L. – S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORTEXPORT S.R.L. în conformitate cu prevederile legale; stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare, raportat la criteriul de atribuire „pretul cel mai scãzut”, constituindu-se dosarul nr. 1416/2016”, solicitau cei de la Strabag.

Nici în acest caz, CNSC nu a dat câstig de cauzã contestatarilor.

“Respinge, ca nefondatã, contestatia formulatã de cãtre S.C. STRABAG S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 5, biroul 5.14, sector 5, si sediul procesual ales în Timisoara, str. Dr. A.P. Podeanu nr. 147, jud Timis, în contradictoriu cu U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA”,  se aratã în decizia CNSC.

12 oferte

Pentru contractul de circa douã milioane de lei au fost depuse nu mai putin de 12 oferte. Doar trei dintre ofertanti erau din afara judetului, respectiv din Cluj, Timis sau Bucuresti.

Contract  de 21 de milioane pentru drumurile din Valea Jiului

Tot anul trecut, Consiliul Judetean Hunedoara a scos la licitatie si contractul privind “Lucrãri de întretinere si reparatii pe timp de varã – iarnã si sigurantã rutierã a drumurilor judetene din sectorul Valea Jiului, judetul Hunedoara 2016 – 2019”. Acesta are o valoare cuprinsã între 19,056,739.13  si 21,525,301.44 RON lei, fãrã TVA. Si pentru acest contract se dueleazã sapte societãti comerciale, printre care si Strabag. În principiu, contractul a fost atribuit asocierii formate din S.C. ZONA D S.R.L.- S.C. COMEXIM R S.R.L. la valoarea de 16.884.741.17 de lei, fãrã TVA.

Monika BACIU