Consilierii locali de la Petrila au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare prin covor asfaltic a strãzii Birãoni”.  Proiectul are o valoare de 166.354,65 lei, cu TVA, iar în cadrul contractului vor fi executate mai multe lucrãri.
“Având în vedere faptul cã în prezent strada prezintã gropi, vãluiri si tasãri locale, care produc disconfort în trafic atât pentru pietoni cât si pentru autoturisme, prin realizarea acestui proiect de investitii vor fi îndepliniti urmãtorii indicatori: asigurarea circulatiei autoturismelor în conditii de sigurantã si confort, asigurarea traficului pietonal în conditii de sigurantã si confort si asigurarea scurgerii apelor pluviale”,  aratã documentul aprobat de Consiliul Local Petrila.  Strada are o lungime de 955 de metri, iar în cadrul proiectului vor fi montate si indicatoare rutiere, dar se vor executa si marcaje.
Monika BACIU