D ouă clădiri ale fostei mine Petrila vor fi dezmembrate, după ce  CJ Hunedoara a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea desprinderii imobilului „Ansamblul Istoric Mina Petrila” ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara.

Dezmembrarea acestor imobile este necesară dat fiind faptul că, Consiliul Judeţean Hunedoara le-a pus la dispozitia Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara pentru ca aici să se realizeze un centru zonal de formare profesională a adulţilor. Imobilele care vor fi dezmembrate sunt Școală de calificare și stație de
dispecerizare, respectiv Clădire pentru administrație.
Procedura de dezlipirea (dezmembrarea) acelor două imobile presupune, potrivit documentelor CJ Hunedoara, înscrierea în cărţi funciare distincte. Dezlipirea este finalizată în momentul deschiderii noilor cărţi funciare pentru imobilele rezultate prin dezlipirea imobilului iniţial.
“Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate”, arată documentul CJ Hunedoara.
În acest sens, a fost întocmită și depusă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Petroşani, documentaţia tehnică de dezmembrare.
Monika BACIU