M inisterul Energiei arată că Memorandumul care vizează concedierile colective de la nivelul Complexului Energetic Hunedoara, și nu numai, este la secțiunea ”CONFIDENȚIAL” Angajaţii Complexului Energetic Hunedoara care doresc să plece din cadrul companiei prin procedura de disponibilizare colectivă vor beneficia de o compen-saţie în bani în valoare de aproape 10.000 de euro şi de venituri de completare. Circa 1500 de persoane s-au înscris pe listele de disponibilizare, liste în jurul cărora au existat o serie de controverse. Misterul este adâncit și de lipsa de comunicare.
”Pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare personal și pentru sprijinirea salariaților concediați în vederea recalificării sau reconversiei profesionale, în ședința Guvernului României din data de 28.04.2021, la secțiunea ”Confidențial” a fost aprobat Memoran-dumul cu tema: ”Măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare la societăți din domeniul energiei și resurselor energetice”. În temeiul acestui memorandum Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor iniția un proiect de act normativ prin care să se reglementeze măsurile de protecție socială de care ar putea beneficia persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, elaborat de societăți din domeniul eneriei și resurselor energetice (lignit, huilă, uraniu) la care Statul Român, prin Ministerul Energiei, deține calitatea de acționar unic sau majoritar”, arată Ministerul Energiei, care mai menționează faptul că salariații disponibilizați din cadrul CEH vor putea beneficia de venit de completare acordat în funcție de natura activității și de vechimea în muncă.
Mai mult, prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate.

Monika BACIU