Activitatea s-a desfãsurat vineri, 12 mai 2017 la sediul structurii Grãdinita P.N. si P.P. Nr.1 a Scolii Gim.,,I.D.Sîrbu”din Petrila,  într-o atmosferã destinsã si a avut un caracter interactiv.

Campania Globalã pentru Educatie din acest an a dorit sã reaminteascã autoritãtilor din întreaga lume cã promisiunile asumate de state trebuie respectate, iar educatia gratuitã si de calitate pentru toti copiii este una dintre promisiunile Organizatiei Natiunilor Unite prin atingerea obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilã al Agendei 2030.

S-au purtat discutii între pãrinti, cadre didactice si invitatii la eveniment. Alãturi de pãrinti si cadre didactice din scoli si grãdinite, au fost invitati reprezentata ,,Salvati copiii” Hunedoara prof. Popescu Bianca, d-na medic primar Bãrbulescu Mariana, d-na as. Gheorghe Daniela, d-na director SPLAS Heljiu Gabriela, asistent social Barth Otilia, d-l prof. artist plastic Petre Birãu, admin. Blaga Ildiko si Gruntã Ionela d-l Bogeanu Gheorghe din partea autoritãtii si politiei locale. Sinceritatea a fost cuvântul de ordine, prescolarii fiind foarte receptivi si activi totodatã. Au vorbit despre conditiile în care învatã si se joacã în grãdinitã, despre trusele si mapele didactice pe care educatoarele le pun la dispozitia lor zi de zi la activitãti, despre ce mai au nevoie ca activitãtile lor sã fie si mai atractive si au pus întrebãri adultilor de genul: ,,De ce asa multi copii din lumesãraci, care nu au o grãdinitã frumoasã ca a lor?”,,De ce nu existã mai multe jucãrii pentru toti copiii?” ,,De ce nu au toti spatii de joacã moderne, utilate ca în filme?”,,De ce alti copii nu au bãi, toalete înãuntru si se spalã afarã?” ,,De ce nu se reparã drumurile, de ce nu sunt poduri peste pârâiase, de ce multi copii nu au masini care sã-i transporte spre scoalã?”.

Prescolarii s-au distrat, au realizat lucrãri de creatie exprimându-si prin culoare atasamentul fatã de colegi si mediul ludic, precum si bariere în calea educatiei de calitate, precum sãrãcia oamenilor. Lectia cu expozitia de la final au dovedit cã spiritul de întrajutorare între partenerii educationali duc spre un  învãtãmânt de calitate. Pãrintilor li s-au oferit la finele activitãtii chestionare de feedback.  La întrebarea

,,Ce resurse /materiale ati dori sã existe în grãdinitã pentru ca educatia primitã de copilul/ copiii dvs sã fie mai bunã?” pãrintii au considerat cã ar mai fi nevoie în unele grupe din  grãdinitã si scoala apartinãtoare de: calculatoare pentru fiecare copil, videoproiectoare, flipchaturi, caiete auxiliare didactice gratuite, truse tematice, imprimante, mobilier modular, consumabile si obiecte de igienã asigurate gratuit de stat.

La întrebarea ,,Cum credeti cã dvs. personal ati putea sustine eforturile cadrelor didactice ale scolii pentru a îmbunãtãti calitatea educatiei primite de copilul /copiii dvs?” cei mai multi pãrinti au subliniat  rolul familiei în asigurarea frecventei copiilor prescolari, ca parteneri responsabili în educatie, precum si dorinta lor de a sprijini pe cât posibil educatoarele cu ajutor financiar si implicare în toate activitãtile extracurriculare, deci doresc implicare totalã în viata institutiei de învãtãmânt. La întrebarea ,,Când si de ce m-am bucurat cel mai mult cã am mers la scoalã?” rãspunsurile s-au axat pe contributia claselor primare la educatie, cunoasterea scris-cititului, socializarea copiilor  prin activitãti atractive, excursii, au apreciat dragostea, rãbdarea si întelegerea din partea învãtãtoarei, fatã de gimnaziu unde predau mai multi profesori.  La întrebarea ,,Ce îmi aduc aminte despre grãdinita/scoala în care am învãtat? Ce materiale se utilizau la lectii si ce dotãri/utilitãti/conditii igienice se ofereau?” majoritatea a fost de pãrere cã mai demult spatiile de curs nu ofereau conditiile de astãzi nici de mobilier, nici igienice precum cãldurã si apã caldã sau igienizãri permanente, nici nu erau mijloace TIC performante la care copiii sã aibã acces, deci acum este mult mai bine din pdv al dotãrilor de la buget si totusi, existã sãrãcie si lipsa mijloacelor elementare pentru educatie si studiu pentru foarte multi copii de la noi din tarã si din întreaga lume. La ultima întrebare toti pãrintii au apreciat activitatea ca fiind mai mult decât interesantã, foarte reusitã, drept pentru care noi  concluzionãm:  pãrintii,  liderii politici, întreaga comunitate  îsi pot face vocile auzite, având un impact puternic asupra autoritãtilor locale si din întreaga lume pentru ca acestea sã-si respecte angajamentele fatã de scoalã în general si pentru ca scoala sã ofere accesul copiilor la un învãtãmânt corect bugetat, cu mai multe resurse materiale la standarde înalte,  pentru o educatie de calitate.

S-a concluzionat faptul cã este în puterea guvernelor tãrilor sã eradicheze sãrãcia, sã monitorizeze finantarea justã a viitorului copiilor prin educatie, sã  ia mãsurile potrivite pentru schimbarea sistemelor educationale în folosul îmbunãtãtirii educatiei primite de fiecare copil. Felicitãri profesorilor din echipa de proiect, care de ani buni desfãsoarã muncã de voluntariat prin organizatia ,,Salvati copiii” Hunedoara si scoalã în cadrul comunitãtii locale: dir. Zorilã Coculeana, dir.adj. Stefan Natalia, cont. Sîn Mariana, Meraru Maria-Marcela, Turcu Catinca, Olah Ionela Cosmina, Preda Maria, Bîrlut Elena, Marcus Anca, Costache Cristina, Tatra Alina, Lacatas Anca, Herteg Liliana, Dija Stoica, Herbei Corina.

Prof. Marcela Meraru, coordonator de proiecte pe Grãdinita PN si PP nr. 1 Petrila