Dezvoltare prin lichidare…

12Strategia de dezvoltare a Vãii Jiului înseamnã lichidarea mineritului. În urmã cu mai multi ani a fost elaboratã o strategie de dezvoltare a Vãii Jiului. Documentul este publicat pe site-ul Guvernului. Potrivit strategiei, obiectivul principal al strategiei este ”restructurarea economiei Vãii Jiului, prin înlocuirea dependentei acesteia de industria minierã ca urmare a creãrii unei diversitãti de sectoare, afaceri si calificãri”.

Autoritãtile locale si nationale ar fi trebuit sã parcurgã mai multi pasi pentru cã obiectivul general sã fie atins. Aici ar fi trebuit sã se realizeze ”stimularea creãrii de locuri de munca prin dezvoltarea sectorului privat si atragerea de noi investitii, atragerea de investitii în scopul modernizãrii si reabilitãrii infrastructurii din regiune, sprijinirea si consolidarea activitãtii sectoriale – cu accent pe industrie, constructii, turism, industrie manufacturierã cu serviciile asociate si agriculturã”.

Pentru cã toate acestea sã fie îndeplinite ar fi trebuit sã fie realizate mai multe lucruri, majore. Potrivit strategiei, era nevoie de ”transformarea oraselor din bazinul carbonifer al Vãii  Jiului în zone favorabile dezvoltãrii sectorului privat, include urmãtoarele actiuni: crearea unui mediu de afaceri propice prin concentrarea atentiei asupra IMM-urilor existente, investitii în incubatoare de afaceri si înfiintarea unui parc de afaceri;  Campanie pentru promovarea regiunii (GATE WAY –VALEA JIULUI) – proiectarea asiguratã prin fonduri nerambursabile de la Banca Mondialã; sprijinirea dezvoltãrii  turismului ca sector nou de activitate economicã”. Valea Jiului nu a devenit un centru al IMM-urilor si nici un paradis turistic, desi potential existã. Toate fondurile pentru dezvoltarea turismului au fost stopate de Guvern, iar lucrãrile bat pasul pe loc.

În ceea ce priveste activitatea minierã din Valea Jiului acesta este singurul punct atins în decursul anilor. Mineritul se restrânge în fiecare an. Conform strategiei de dezvoltare a Vãii Jiului activitatea minierã a zonei înseamnã ”relansarea activitãtii Companiei Nationale a Huilei si deblocarea activitãtii economice a regiunii cuprinde urmãtoarele actiuni: initiative strategice pentru primul an de implementare: închiderea celor mai nerentabile mine care consumã resurse ce ar putea îmbunãtãti performantele celorlalte mine; reabilitarea si retehnologizarea minelor rãmase în exploatare în scopul atragerii surselor de finantare necesare”.Trei mine se vor închide pânã în anul 2018, iar în ceea ce priveste minele viabile, investitiile necesare sunt estimate la valoarea de 60 de milioane de euro. Despre acest lucru, ministrul delegat pe probleme de Energie, Constantin Nitã a precizat cã Societatea Nationalã a Huilei trebuie sã gãseascã fondurile necesare pentru realizarea investitiilor.

Monika BACIU

Advertisements