Deputatul Monica Iacob-Ridzi a depus joi la Parlament o initiativã legislativã prin care se stabilesc o serie de facilitãti acordate scolarilor în domeniul medicinei dentare.

5_1siteMãsurile propuse de deputatul Monica Iacob-Ridzi vizeazã obligativitatea efectuãrii de cãtre medicii de medicinã generalã precum si medicii de medicinã dentarã a unui control medical al tuturor elevilor din unitatea scolarã arondatã respectivelor cabinete medicale, în termen de cel mult 30 de zile de  la începutul fiecãrui an scolar.

“Activitatea de asistentã medicalã scolarã si pre-scolarã trebuie privitã, în primul rând, ca una preventivã, aceasta fiind vârsta la care pot fi depistate eventualele probleme medicale aflate încã într-un stadiu incipient, si deci mult mai usor de tratat.

Din punct de vedere medical, dar si financiar, este mult mai simplu si ieftin sã previ decât sã tratezi un pacient ajuns la o vârstã mai înaintatã. Acesta este motivul pentru care ne-am propus sã aducem unele mãsuri de completare si modificare legislatiei în vigoare, din domeniul asistentei medicale scolare si pre-scolare”, a declarat deputatul Monica Iacob-Ridzi.

Propunerea legislativã depusã astãzi, spre dezbatere, la Parlament de cãtre deputatul Monica Iacob-Ridzi face parte dintr-un ansamblu de initiative legislative menite sã vinã în sprijinul familiilor cu copii si sã garanteze cresterea nivelului de sãnãtate al populatiei, în special al tinerei generatii. De altfel, acest lucru a constituit o permanentã preocupare a deputatului de Valea Jiului.

„Consider cã România are nevoie de o generatie tânãrã cu cât mai putine probleme de sãnãtate. De aceea eu cred cã statul trebuie sã se implice pentru a preveni cauzele îmbolnãvirilor la copii si tineri, iar dacã aceste activitãti preventive se vor derula prin intermediul unitãtilor de învãtãmânt, vom obtine un dublu impact, pentru cã multi pãrinti vor avea un motiv în plus pentru a-si trimite copiii la scoalã”, precizeazã deputatul Monica Iacob-Ridzi.