8Complexul Energetic Hunedoara va prelua angajatii de la SNÎMVJ dupã închiderea minelor neviabile. Responsabilii Departamentului pentru Energie spun cã dupã anul 2018, personalul de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului care nu îndeplineste conditiile de pensionare va fi preluat de cãtre Complexul Energetic Hunedoara. “Prin scrisoarea nr. 2138/2/13/03.2014, adresatã domnului secretar de stat Maricel Popa, conducerea Complexului Energetic Hunedoara, reconfirmã faptul cã va prelua salariatii SN Închideri… mai departe