Cadrele didactice care doresc sã se titularizeze au mari sanse în acest an, dupã ce Ministerul Educatiei a scos la concurs aproape 40.000 de posturi didactice titularizabile.

La examenul de titularizare pot participa, potrivit celor din Ministerul Educatiei, si cei care au terminat studiile în anul scolar 2011-2012.

Conform metodologiei de desfãsurare a examenului de titularizare, proba scrisã va avea loc în data de 2 august, iar afisarea rezultatelor la centrele de concurs si la inspectoratele scolare va avea loc în data de 7 august. Înregistrarea contestatiilor la centrele de concurs si transmiterea acestora cãtre centrele de evaluare se va desfãsura între 7 si 8 august, în timp ce afisarea rezultatelor finale la centrele de concurs si la inspectoratele scolare va avea loc la data de 10 august.