M unicipalitatea Lupeni anunță că a demarat procesul de elaborare a proiectului de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare. Proiectul vine în urma prevederilor legale conform articolului 85 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și articolului 59 din H.G. nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor aceleiași legi.

Ajutoarele de urgență vor fi destinate familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate extremă, cauzate de calamități naturale, incendii, accidente sau alte circumstanțe speciale, conform hotărârii consiliului local. Aceste ajutoare vor fi acordate în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Printre criteriile pentru acordarea ajutoarelor de urgență se numără venitul lunar net pe membru de familie de până la 80% din salariul de bază minim net pe țară pentru familiile sau persoanele cu nevoi medicale urgente suportate din contribuții proprii; problemele grave de sănătate care necesită intervenții chirurgicale sau tratamente de lungă durată în clinici de specialitate; necesitatea achiziționării dispozitivelor medicale pentru recuperarea deficiențelor organice sau funcționale; sprijinul pentru reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal; acordarea ajutorului financiar pentru cheltuielile de înmormântare.
De asemenea, se vor lua în considerare și criterii precum gradul de distrugere al locuinței, tipul locuinței, asigurarea obligatorie a locuinței conform legislației în vigoare, bolile și afecțiunile medicale ale persoanei sau familiei, veniturile nete lunare, nivelul de îndatorare și posibilitatea de susținere din veniturile proprii.
Monika BACIU