Mai multe categorii de salariați din sectorul bugetar și educație vor beneficia de majorări salariale și alte îmbunătățiri în urma votului unor legi importante în plenul Senatului.

Printre aceste categorii se numără personalul din învățământ, Casa Națională de Pensii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și angajații din Direcțiile de Sănătate Publică, direcțiile pentru cultură județene și instituțiile prefectului.
Potrivit informațiilor, aproximativ 350.000 de persoane din sistemul național de învățământ vor beneficia de aceste măsuri, care includ personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Acest pachet de măsuri este estimat să aibă un impact bugetar de aproximativ 6 miliarde de lei din bugetul de stat.
În plus, aproximativ 20.000 de angajați din diverse instituții bugetare vor beneficia și ei de aceste îmbunătățiri salariale, cu un impact bugetar estimat de 0,4 miliarde de lei din bugetul de stat și 0,1 miliarde din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Aceste schimbări sunt percepute ca un pas semnificativ către o gestionare mai eficientă a resurselor bugetare și o distribuire mai echitabilă a veniturilor în sectorul public. Măsurile adoptate în plenul Senatului sunt considerate a fi un sprijin concret pentru aceste
categorii de salariați și sunt văzute ca un factor pozitiv în îmbunătățirea condițiilor de trai și a calității vieții în România.
Monika BACIU