Guvernul a adoptat hotărârea privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Mai multe zone din județ au fost incluse în cele două categorii.
Astfel, coridorul Jiului a fost declarată arie specială de conservare.
”Până la această dată, România, în vederea punerii în aplicare a obligațiilor care îi revin, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a desemnat un număr de 435 situri de importanță comunitară”, arată documentul.
Totodată, prin planurile de management adoptate au fost reglementate și activitățile care se pot desfășura pe suprafața acestora astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Astfel, măsurile luate prin planurile de management, trebuie să asigure faptul că speciile și tipurile de habitate vizate ajung la un „stadiu corespunzător de conservare” și că supraviețuirea lor pe termen lung este garantată în întreaga lor arie de extindere naturală din UE.
Monika BACIU