Copiii, în statisticile autoritãtilor

Copiii rãmasi acasã în grija bunicilor sau a altor rude, dupã plecarea pãrintilor la lucru peste hotare, sunt în atentia reprezentantilor Directiei de asistentã socialã  si Protectia copilului.  În aceastã perioadã se întocmesc anchetele  sociale si se centralizeazã numãrul minorilor lãsati în grija familiei.

Pãrintii care aleg sã plece la muncã în strãinãtate trebuie sã informeze autoritãtile cu privire la acest demers.  „Conform legislatiei în vigoare la sfârsitul anului trecut scolar institutiile de învãtãmânt au obligatia sã ne comunice o situatie în care sã se precizeze numãrul cazurilor în care copiii sunt lãsati în grija rudelor. Avem cazuri în care sunt plecati ambii pãrinti la muncã în strãinãtate sau cazuri în care existã un pãrinte unic sustinãtor si acela a plecat la muncã în strãinãtate, cazurile în care avem unul dintre cei doi pãrinti la muncã în strãinãtate. Legea mai distinge si cazul în care copilul s-a întors din strãinãtate dupã un an de zile. si acolo noi trebuie sã mergem si sã facem anchete sociale”, a declarat Cristina Mraz, director executiv DLAS Petrosani.

“Nouã ne-au venit aceste situatii si legea spune cã avem obligatia sã mergem sã facem anchete sociale la domiciliile date de cãtre scoli. În aceste anchete noi trebuie sã constatãm situatia de fapt si acolo unde se impune delegarea autoritãtii pãrintesti prin instantã,trebuie sã înstiintãm, în scris, familia la care a rãmas copilul. Pãrintii au obligatia, ca atunci când pleacã în strãinãtate, sã vinã sã facã o notificare la Directia de Asistentã Socialã. Am  constatat cã situatia datã de scoli nu este cea pe care noi am gãsit-o în teren.  Din pãcate, am gãsit multe adrese la care nu stãteau familiile respective, am gãsit situatii în care pãrintii au plecat, temporar, la muncã în strãinãtate si vrem ca prin aceste anchete, sã avem o întâlnire cu scolile. Pânã în luna octombrie ne vom întâlni cu reprezentantii scolilor. Din totalul scolilor si a grãdinitelor am avut 433 de elevi cu pãrintii plecati în strãinãtate, din care cu ambii pãrinti am avut 55, cu un pãrinte ar fi 370. Am efectuat în jur de 300 de anchete sociale, din acestea pot fi doi-trei copii într-o familie. Am mai avea de efectuat 50-60 de anchete”, a mai spus sursa citatã.  Pãrintele care exercitã singur autoritatea pãrinteascã sau la care locuieste copilul, care urmeazã sã plece la muncã în strãinãtate, are obligatia de a notifica aceastã intentie serviciului public de asistentã socialã de la  domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a pãrãsi tara. Notificarea va contine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupã de întretinerea copilului pe perioada absentei pãrintilor sau tutorelui, dupã caz. Confirmarea persoanei în întretinerea cãreia vã rãmâne copilul se efectueazã de cãtre instanta de tutelã.

Monika BACIU

Advertisements