Zeci de cadre didactice sunt în pericol de a-si pierde locurile de muncã. Numãrul elevilor a scãzut dramatic în ultimii ani, iar posturile cadrelor didactice s-ar putea restructura.  Tocmai pentru a salva cât mai multe locuri de muncã, s-a aprobat înfiintarea unui consortiu, încã din anul 2013. Cum situatia nu s-a îmbunãtãtit, ba din contrã s-a agravat, cei care fac parte din acest consortiu au solicitat prelungirea parteneriatului.

“Vasile Pop (director Scoala Gimnazialã Nr. 7 Petrosani) solicitã Consiliului Local un nou aviz de oportunitate în vederea prelungirii activitãtii consortiului scolar constituit în baza hotãrârii Consiliului Local nr. 387/2013. Acest consortiu scolar este format din urmãtoarele unitãti de învãtãmânt: Colegiul National de Informaticã Carmen Sylva Petrosani, Scoala Gimnazialã Nr. 7 Petrosani si Scoala Gimnazialã Sfânta Varvara Aninoasa”, aratã proiectul de hotãrâre.

Lucia Muntean, consilier local, dar si directorul grãdinitelor din Petrosani a subliniat cã existã o problemã majorã în ceea ce priveste depopularea unitãtilor de învãtãmânt din Valea Jiului. “Noi vom avea în scurtã vreme niste probleme. Cele trei scoli s-au unit si au format acest consortiu pentru a proteja locurile de muncã ale colegilor din învãtãmânt, sã se ajute între ei. Acest proiect ar trebui extins la nivelul întregii Vãi a Jiului pentru cã poate sã aducã multe beneficii tuturor celor care intrã în aceste consortii. Avem un singur consortiu pe Valea Jiului si probabil cã se vor gândi si celelalte scoli astfel încât sã le fie bine si copiilor, dar si cadrelor didactice”, a subliniat Lucia Muntean, consilier local Petrosani. Legea Educatiei permite înfiintarea consortiilor scolare în vederea cresterii calitãtii actului didactic, dar si pentru protejarea locurilor de muncã ale dascãlilor. “Conform prevederilor art. 62 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în vederea asigurãrii calitãtii educatiei si a optimizãrii gestionãrii resurselor, unitãtile de învãtãmânt si autoritãtile administratiei publice locale pot decide înfiintarea consortiilor scolare. Acestea sunt parteneriate contractuale între unitãtile de învãtãmânt, care asigurã mobilitatea personalului între unitãtile membre ale consortiului, utilizarea în comun a resurselor unitãtilor de învãtãmânt din consortiu si lãrgirea oportunitãtilor  de învãtare oferite elevilor si recunoasterea recipricã a rezultatelor învãtãrii si evaluãrii acestora. Cadrul general pentru înfiintarea, desfiintarea si functionarea consortiilor scolare este reglementat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului nr. 5488 din 29 septembrie 2011”, aratã documentul. Prelungirea activitãtii consortiului a fost aprobat pentru o perioadã de încã cinci ani.

Monika BACIU