Consiliul Local al municipiului Petrosani a alocat suma de 3500 de lei pentru tipãrirea a douã cãrti. Unul dintre autori va beneficia de suma de 1500 de lei, iar cel de-al doilea autor va primi suma de 2000 de lei.
Tipãtul lãncii de Ionela Albai
Una din cãrtile pentru care se acordã sprijin financiar pentru a fi tipãritã se numeste “Tipãtul lãncii” sI îi apartine autoarei Ionela Albai. Acesta este membrã a Cenaclului Boema, ce este sub egida Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba – Hunedoara. Ionela Albai a participat la concursul de creatie literarã “Mircea Sântimbreanu” obtinând locul al II-lea. Potrivit autoritãtilor locale de la Petrosani, care au alocat suma de 1500 de lei, autoarea ar vrea publicarea volumului la editura Ars longa Iasi.
Douã orase – istoria vietii mele de Petru Barb
Petru Barb este cel de-al doilea autor care va beneficia de sprijin financiar din partea primãriei pentru tipãrirea cãrtii numite
“Douã orase – istoria vietii mele”. Lucrarea este o radiografie a istoriei municipiilor Petrosani sI Vulcan în care sunt prezentate fapte trãite, punctual sãu de vedere despre greva minerilor din 1977, eveniment de referintã pentru mineritul din Valea Jiului. Perioada istoricã pe care autorul o cuprinde în carte este de câteva decenii din istoria localitãtilor Petrosani si Vulcan.
Monika BACIU