S indicaliștii din Valea Jiului au participat la o întrevedere cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu s-a întâlnit la Palatul Victoria – Guvernul Românie cu liderul Sindicatului MUNTELE din Valea Jiului, Darius Cimpean, cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, cu secretarul de stat din Ministerul Energiei – România, Casian Pavel Nițulescu și cu secretarul general al Confederației Sindicale Naționale Meridian, Dumitru Fornea, pentru a evalua situația economică și socială în bazinul carbonifer Valea Jiului, în contextul obligaților asumate de statele membre ale Uniunii Europene privind reducerea extracției de cărbune și producerea energiei pe baza acestui combustibil fosil.
Complexul Energetic Hunedoara este o societate aflată în subordinea Ministerului Energiei și are ca principale activități extracția huilei din minele Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea. Ulterior extracției, huila este arsă în vederea producerii energiei electrice în Termocentrala Paroșeni.
În cadrul CEH mai funcționează și Sucursala Prest-serv, ce are ca activități principale salvarea minieră, transportul CFU, transportul auto și compartimentul de medicina muncii. CEH se află în insolvență, cu mari probleme din punct de vedere economic și financiar.
”Din cauza lipsei investițiilor și a efectivelor subdimensionate, producția de huilă este foarte scăzută, iar timpii de funcționare ai Termocentralei Paroșeni sunt mult diminuați. Cele 4 mine sunt fixate într-un program regresiv cu termene finale diferite – Lupeni și Lonea 2026, Vulcan și Livezeni 2032 – an în care ar urma să fie oprită și funcționarea grupului de cărbune de la Termo Paroșeni. În momentul de față, salariile celor 2057 de angajați ai societății sunt asigurate din banii obținuți din vânzarea Termo Mintia. Plata ajutorului de stat în valoare de 63 milioane de euro ce a fost făcută din contul CEH în conturile Ministerului Finanțelor, producția scăzută de huilă și cantitatea de energie electrică vândută în piață ne aduc în situația unui risc major de neplată a salariilor angajaților și a unui iminent FALIMENT al societății”, informează Confederația Sindicală Meridian.
Sindicaliștii mai atrag atenția asupra consecințelor pe care le-ar avea falimentul CEH.
”Dacă această situație nu va fi evitată, Valea Jiului riscă să devină, din păcate, un butoi cu pulbere, o bombă socială”, mai notează Confederația Sindicală Meridian.

C are au fost solicitările?
“Ținând cont de aceste aspecte și de specificul social al acestei zone din județul Hunedoara și pentru a asigura un viitor Văii Jiului și după oprirea activității miniere vă solicităm sprijinul și implicarea pentru rezolvarea următoarelor probleme: Înființarea rapidă a Complexului Energetic Valea Jiului prin procedura de dare în plată a activelor CEH. Această companie nouă trebuie să beneficieze de ajutor de stat care se acordă conform Regulamentului european pentru închiderea minelor. Până la formalizarea acestui proces cu Comisia Europeană pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcționării noii societăți este necesar un împrumut până la obținerea ajutorului de stat. Suma necesară pentru 12 luni este de aproximativ 590 milioane de lei.
După înființarea noii societăți se impune demararea imediată a unor studii de fezabilitate pentru realizarea unor investiții care să permită funcționarea Complexului Energetic Valea Jiului și după anul 2032 și ne referim aici la: realizarea grupului pe gaz pe lângă cel pe cărbune la Termo Paroșeni (obiectiv de investiții prins în programul de guvernare); realizarea microhidrocentralei pe pârâul Baleia ce aparține CEH. Aici barajul este ridicat în proporție de 90%, iar cursul apei nu se află în arie protejată. Reprezintă o oportunitate extraordinară fiind vorba despre un obiectiv care este al CEH, cu barajul ridicat, cu o investiție în energie verde ce poate fi realizată rapid din surse atrase; montarea de panouri fotovoltaice pe perimetrele disponibile ale noii companii Complexul Energetic Valea Jiului. Există suprafețe foarte mari de teren în cadrul CEH ce pot fi folosite în acest sens; având în vedere că toate perimetrele actualei CEH și viitoarei CEVJ sunt cantonate în apropierea râului Jiu și ținând cont de tendințele actuale spre energie verde credem că Valea Jiului poate deveni o zonă foarte atractivă în ceea ce privește hidrogenul; luarea în calcul a tuturor ideilor și propunerilor care pot da Văii Jiului un viitor și după anul 2032, anul în care se pune punct exploatării de huilă și energiei produse din acest cărbune. Constituirea unui Comitet interministerial la nivelul Guvernului României din care să facă parte reprezentanți au tuturor ministerelor ce ar urma să asigure o Tranziție Justă a Văii Jiului de la extracția și producerea de energie pe bază de huilă la o dezvoltare solidă din punct de vedere a condițiilor sociale a acestei zone ce ar trebui să devină un exemplu pozitiv pentru întreaga țară și poate pentru întreaga Europă în ceea ce privește acest proces. Elaborarea unui OUG care să reglementeze Tranziția Justă în zonele carbonifere ale României în concordanță cu specificul și oportunitățile fiecărei zone în armonie cu prevederile europene în acest sens. Având în vedere traiectoria mineritului de huilă din Valea Jiului care are ca punct final anul 2032, precum și condițiile grele de muncă în care își desfășoară activitatea angajații Complexului Energetic Hunedoara, vă solicităm să se păstreze toate prevederile actuale referitoare la minerit în noua lege a pensiilor ce urmează a fi adoptată. Aceste prevederi au fost aplicate în toate statele membre UE care au avut minerit de huilă și uraniu. De asemenea, este o lipsă de logică o modificare a vârstei de pensionare în minerit când toate minele de huilă care mai sunt exploatate în Valea Jiului se vor închide în 2032”, mai notează sindicaliștii.
Monika Baciu