Tinerii cercetãtori din cadrul Universitãtii Petrosani sunt invitati de cãtre ALUMNI sã participe la cea de-a VI-a editie a Concursului Tinerilor Cercetãtori.
Cei care aplicã la acest concurs trebuie sã aibã vârsta maximã de 35 de ani. Potrivit programului, în perioada  01-15 octombrie 2018 va avea loc depunerea dosarelor,  iar în data de 26 octombrie 2018 vor fi  anuntate rezultatele. Abia dupã rezolvarea eventualelor contestatii se vor afisa rezultatele finale, în data de 12 noiembrie.
“În scopul stimulãrii creatiei tinerilor cercetãtori, Asociatia Absolventilor Universitãtii din Petrosani organizeazã anual un concurs cu premii la care pot participa membri cu vârsta pânã la 35 ani împliniti în anul desfãsurãrii concursului”, aratã regulamentul.
Premiile ALUMNI Petrosani se pot acorda tinerilor cercetãtori – membri ALUMNI – care participã la concursul anual. Pot participa la concurs toti membri ALUMNI care nu au câstigat un premiu la concurs în anul anterior. Premiile ALUMNI reprezintã recompense morale si financiare pentru activitatea si lucrãrile stiintifice excedentare fisei postului finalizate, realizate individual sau colectiv, în anul precedent celui în care are loc participarea. ALUMNI Petrosani acordã trei premii anuale iar valoarea acestora se stabileste de cãtre Consiliu Director ALUMNI, în limita fondurilor disponibile.
Monika BACIU