Experții de la PriceWaterhouse Coopers au întocmit prima variantă a strategiei pentru Tranziţie de la cărbune a Văii Jiului. Documentul cuprinde toate sectoarele, iar turismul este unul din capitolele abordate de experți.
Despre turism ca alternativă la minerit se vorbește de ani de zile, iar acum, experții de la PwC spun cum se poate face dezvoltarea coerentă și sustenabilă a turismului și industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului  natural și cultural al zonei și conectarea cu regiunile învecinate.
În primul rând, experții vorbesc despre elaborarea unui concept turistic integrat al Văii Jiului, și anume ”înființarea Organizației de Management a Destinației Valea Jiului; Dezvoltarea unui brand turistic al Văii Jiului, prin implicarea oamenilor din zonă în realizarea conceptului și prin promovarea elementelor culturale (tradiții, monumente, muzee, artiști, gastronomie) și naturale locale în oferta turistică a zonei; Promovarea zonei ca destinație turistică pentru întreaga perioadă a anului; Susținerea activității muzeale curente de la fosta Exploatare Minieră Petrila prin asigurarea pazei ansamblului monumental, subvenționarea utilităților și asigurarea unei poziții de muzeograf cu normă întreagă”.
În plus, în ceea ce privește turismul se are în vedere realizarea unor circuite turistice tematice pentru promovarea patrimoniului natural și a celui antropic al regiunii Valea Jiului.
Clădirile industriale transformate în clădiri turistice
Revine discuția despre clădirile industriale dacă mai multe asociații din Valea Jiului deja și-au unit forțele pentru a salva de la demolare o parte din clădirile industriale, acum experții de la PwC vin să întărească această idee. Cei de la firma de consultanță susțin că fostele clădiri industriale pot deveni adevărate puncte de interes turistic.
”Reconversia funcțională și utilizarea patrimoniului post-industrial pentru derularea de activități de agrement, sportive și culturale (ex: dezvoltarea unui centru cultural în cadrul fostei Exploatări Miniere Petrila, reconversia Exploatării Miniere Lupeni într-un centru educațional, etc.) Realizarea unor circuite turistice tematice trans-regionale, care să pună în valoare și să conecteze patrimoniul Văii Jiului cu cel al zonelor învecinate”, mai arată documentul.
Extinderea domeniilor schiabile din Valea Jiului este un alt punct atins de experții de la ProceWaterhouseCoopers, care mai menționează că este nevoie și de reabilitarea, amenajarea și crearea de noi obiective turistice.
În ceea ce privește modernizarea și diversificarea infrastructurii și serviciilor de turism și agrement s-au creionat o serie de acțiuni.
”Sprijinirea înființării și modernizării de camping-uri, cabane montane și pensiuni turistice; Realizarea cadastrului sistematic la nivelului fiecăruia dintre cele 6 UAT-uri din Valea Jiului; Introducerea de facilități pentru atragerea unor mari investiții hoteliere în zonă; Realizarea de parteneriate între antreprenorii din turism și liceele cu programe de studii destinate turismului și alimentației publice, pentru îmbunătățirea calității educației, prin realizarea de programe de practică în zone cu turism dezvoltat (pentru elevi) și de programe de training (pentru cadrele didactice)”, mai arată documentul.
De asemenea, pentru sprijinirea sectorului turistic ar trebui avute în vedere acordarea de stimulente fiscale pentru antreprenorii din domeniul turismului care angajează absolvenți ai instituțiilor de învățământ din zonă și Acordarea de subvenții pentru transportul și cazarea angajaților, permanenți sau sezonieri, din zone limitrofe Văii Jiului, care pot acoperi deficitul de personal în perioa­de­le aglomerate ale anului.
Cosmin BACIU