Consiliul Judetean Hunedoara are de recuperat sume importante de bani, iar prin compartimentul urmãrire încasare creante si executare silitã s-au efectuat demersurile pentru recuperarea banilor. Existã însã o serie de proceduri juridice care trebuie îndeplinite.
“În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost înregistrate si întocmite un numãr de 17 dosare executionale în sumã totalã de 68.300 lei din care:  9 dosare executionale închise prin  stingerea debitului ca urmare a procedurii de executare silitã în sumã de 31.900 lei;   pentru 3 dosare executionale s-a dispus suspendarea  executãrii datoritã unor  contestatii la executare si au fost predate Serviciului juridic contencios si relatii cu  consiliile locale în sumã de 18.400 lei;  5 dosare  executionale sunt în curs de executare silitã în sumã de 18.000 lei si o Dispozitie al Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara privind stabilirea prejudiciului creat bugetului U.A.T. Judetul Hunedoara în sumã de 100.000 lei. Pentru 6 dosare executionale executate partial a fost încasatã suma de 9.023 lei. Valoarea încasatã pânã la data de 31.12.2018 este 40.923 lei”, aratã raportul CJH.
Compartimentul urmãrire, încasare creante si executare silitã a continuat procedurile de executare silitã pentru 12 dosare executionale în sumã de 109.000 lei în cursul anului 2018.  Compartimentul urmãrire, încasare creante si executare silitã a colaborat  cu directiile/ serviciile/ compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara; a asigurat  aplicarea unitarã a legislatiei în domeniul executãrii silite pentru încasarea sumelor  prevãzute în titluri de creantã; a înfiintat popriri pe veniturile realizate de debitori, a urmãrit respectarea popririlor înfiintate asupra tertilor popriti, precum si a societãtilor bancare si  stabilirea dupã caz a mãsurilor legale pentru executarea acestora.
Monika BACIU