CJ Hunedoara solicită propuneri pentru stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

C J Hunedoara a publicat în secțiunea de transparență decizională proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjhunedoara@yahoo.com, până la data de 18.10.2021. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Astfel, în baza documentului se stabilesc preţurile medii ale principalelor produse agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilite potrivit legii pentru anul 2022, și, totodată, se stabilește prețul mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022, în valoare de 60,00 lei/tonă.

Monika BACIU