CJ Hunedoara dorește preluarea Spitalului CF Simeria

M inisterul Transporturilor renunță la spitalele CFR care sunt în subordinea lui directă. Astfel la nivel național sunt zeci de unități medicale care se află în această situație. 25 dintre acestea ar urma să fie
preluate de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării,
consiliile județene, primării sau facultăți de medicină
în localitățiile unde există astfel de spitale.
În județul Hunedoara un spital CF este la Simeria iar Consiliul Județean Hunedoara dorește preluarea lui.
”Până la data de 1 februarie 2023, conducerea MTI să transmită către Secretariatul General al Guvernului o fișă cu principalele informații despre fiecare unitate sanitară conform modelului atașat. După primi­rea şi centralizarea acestor fișe la nivelul SGG, precum şi transmiterea lor către autoritățile și instituțiile interesate, se va organiza o consultare la nivel de conducere al tuturor autorităților si instituțiilor publice interesate cu participarea Prim-ministrului şi a Viceprim-ministrului,
ministrul Transporturilor şi Infrastructurii pentru analizarea şi evaluarea impacturilor
economice, sociale, juridice, administrative etc.
În urma analizei efectuate şi după ce au fost identificate activitățile specifice de
predare-primire, pentru toate unitățile sanitare menționate, se va proceda la elaborarea actelor normative necesare transferului acestora. SGG cere Guvernului să aprobe
propunerile înaintate, „în
vederea transmiterii acestei note de informare către toate autoritățile și instituțiile publice participante””, arată nota de informare a Secretariatului General al Guvernului.
Monika BACIU