Specialiștii din cadrul Institut Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă de la Petroșani au în derulare o serie de contracte prin care acordă unor companii din România servicii de specialitate. Este și cazul Complexului Energetic Hunedoara, unde cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani sunt cei care vor asigura monitorizarea, până la momentul închiderii activităților din subteran de la minele Lonea și Lupeni. Tot cei de la INCD INSEMEX vor supraveghea cele două exploatări miniere și în perioada post-închidere, atât din punct de vedere al siguranței activităților, cât și al securității și sănătății în muncă. INCD INSEMEX a elabora și un studiu care a condus la decizia privind amânarea termenului de închidere a acestor exploatări miniere, stabilit inițial pentru finalul anului 2018, studiu care a fost confirmat, mai apoi, de un altul, comandat la recomandarea Comisiei Europene, unui institut similar din Polonia. Un alt contract important derulat în prezent de cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani vizează evaluarea și verificarea instalațiilor de ventilație din cadrul centralelor termoelectrice și de la Uzina de Reparații componente ale Societății Electrocentrale București SA. Aici, sunt mai multe locuri în care se fac aceste verificări, respectiv la Centrala Termoelectrica Vest, Centrala Termoelectrica Grozăvești, Centrala Termoelectrica Sud, Centrala Termoelectrica Progresu sau Uzina de Reparații București. Potrivit prevederilor din acest contract, verificarea instalațiilor de ventilație se realizează în scopul depistării, modificării performanțelor de ventilare în ceea ce privește debitul de aer vehiculat, viteza de curgere a aerului în conducte/tubulatură și în planul gurilor de ventilare, depășirea concentrațiilor în interiorul instalației, respectiv a perturbațiilor în funcționarea ventilatoarelor și a dispozitivelor e reglare, sunt tot atâtea proceduri și obiective pe care cercetătorii de la INSEMEX Petroșani le vor efectua în cursul acestui an. Aceste contracte, plus multe altele vin în completarea celor de bază pe care cercetătorii de la INCD INSEMEX din Petroșani le au în domeniul de cercetare-dezvoltare și care asigură o bună parte din veniturile acestei instituții apreciate pentru rezultatele muncii depuse de cercetători, atât în plan național cât și internațional.