Complexul Energetic Hunedoara se aflã în litigiu cu Compania Nationalã de Autostrãzi si Dumuri din România. Cei de la drumuri au de achitat fatã de CEH peste 700 de mii de lei. Dar care este legãtura între CEH si CNADNR? Autostrada Lugoj – Deva este puntea de legãturã dintre cele douã companii.

“Principalii clienti/debitori diversi, pe lângã cei mentionati anterior, pentru care au fost constituite provizioane de cãtre societate de-a lungul timpului sunt:  S.C. TERMOFICARE S.A. Petrosani pentru suma de 57.108.448 lei; Universal EDIL S.A. Lupeni pentru suma de 30.354.310 lei; S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucuresti (costuri de suspendare a împrumutului BIRD) pentru suma de 24.750.903 lei;  Termoficare Vulcan si Sc. Pregoterm S.A. Vulcan pentru suma de 11.481.600 lei, Exploatarea Minierã Vetel pentru suma de 1.314.958 lei; – CNADNR – expropriere teren autostrada-pentru suma de 753.620 lei; Termoficare Pitesti pentru suma de 471.422 lei; Acvacalor Brad pentru suma de 446.047 lei.  Pentru clientii din energie termicã, sunt constituite provizioane, pentru suma de 12.494.281 lei”,  aratã raportul Casei de Insolventã GMC Craiova.

Administratorul judiciar este de pãrere cã CEH are sanse foarte reduse de a mai recupera aceste sume. “Practic societatea nu îsi mai poate recupera nicioadata aceste creante (mare parte a acestora a fost mostenita în urma fuziunilor succesive), întrucât aceste societãti la care se înregistreazã creante importante, fie se afla în procedura de insolventa, fie se afla în faliment”, mai aratã raportul Casei de Insolventã.

De altfel, Complexul Energetic Hunedoara se judecã cu Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale din România. În primã fazã, instanta a admis solicitarea celor de la Complexul Energetic. “Trimite cererea formulatã de reclamanta SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA ÎN INSOLVENTÃ prin administrator judiciar CASA DE INSOLVENTA GMC pentru SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NATIONALÃ DE AUTOSTRÃZI SI DRUMURI NATIONALE din ROMÂNIA SA- DIRECTIA REGIONALÃ DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA,spre competentã solutionare în favoarea Sectiei a I-a civilã din cadrul Tribunalului Hunedoara”, se aratã în solutia instantei.

Curtea de Conturi a descoperit cã o parte din subunitãtile Sucursalei Divizia Minierã Valea Jiului, componentã a CEH, nu posedã documente de atestare a dreptului de proprietate qsupra terenurilor pe care le detin si le au înregistrate în evidente. La finele anului 2013 a avut loc o inventariere a bunurilor, dar nici mãcar atunci nimeni nu a fost interesat de situatia juridicãa terenurilor.

Monika BACIU