C omplexul Energetic Hunedoara a anulat o licitație din cauză că nu a fost depusă nicio ofertă. Societatea energetică a scos la licitație un contract în vederea realizării unor expertize tehnice instalaţii de extracţie cu durata de funcţionare depăşită, reparaţii mecanice şi electrice necesare pentru menţinerea în funcţie a instalaţiilor de extracţie ce deservesc sucursalele miniere EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni.

”Servicii de expertize tehnice instalaţii de extracţie cu durata de funcţionare depăşită, reparaţii mecanice şi electrice necesare pentru menţinerea în funcţie a instalaţiilor de extracţie ce deservesc sucursalele miniere EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni. În scopul transportului de personal, materiale şi substanţă minerală utilă este nevoie sa se efectueze o expertizare tehnică, verificări, reglaje şi lucrări de reparaţii programate sau la cererea beneficiarului. Expertizele tehnice, verificările, reglajele şi lucrările de reparaţii se vor face la elementele instalaţiei de extracţie a căror defecte pot produce accidente tehnice sau umane, de către o unitate specializată„, arată documentul. Numai că la licitație nu s-a prezentat nicio societate care să facă aceste expertize.
”Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au depus oferta”, arată motivul anulării. 266.714 de lei era valoarea contractului.
Monika BACIU