Ministerul Energiei vrea sã relanseze un proiect fantezist la care CEH a contribuit cu sume importante. Este vorba de realizarea centralei hidroelectrice Tarnita – Lãpustesti, proiect la care Complexul Energetic Hunedoara avea o parte din actiuni.
“Relansarea proiectului “Centrala Hidroelectricã de Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lãpustesti”, în vederea implementãrii prevederilor programului de Guvernare 2018 – 2020, anexã a Hotãrârii Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, capitolul Politici în domeniul energiei în care sunt mentionate urmãtoarele:
“Realizarea proiectului centralei hidroelectrice prin pompare Tarnita Lãpustesti (1000MW) si a altor centrale hidroelectrice poate sã contribuie la asigurarea rezervei de putere, la reglajul de frecventã putere, cerintã imperativã a Sistemului Energetic European”, are în vedere într-o primã etapã identificarea unei strategii de atragere de investitii pentru realizarea acestui proiect”, aratã noul ministru al Energiei, Anton Anton.
În anul 2015, CEH a reusit sã îsi recupereze o parte din banii dati fortat cãtre proiectul Tarnita – Lãpustesti. Circa 2,1 milioane de lei a recuperat CEH din cei 2,7 milioane alocati “fortat”.
CEH a fost, pânã la un punct, actionarul majoritar. Ba mai mult, a si plãtit o parte din banii stabiliti la vremea aceea.
În temeiul prevederilor Memorandumului cu tema “Obiectivul de investitii Centrala Hidroelectricã de Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita Lãpustesti”, aprobat în sedinta Guvernului din data de 14.10.2013, a fost constituitã societatea de proiect Hidro Tarnita ca societate pe actiuni cu un capital social de 115.000 lei subscris si vãrsat integral, în pãrti egale, de doi actionari, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. si Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A., având ca obiect principal de activitate “productia de energie electricã – cod CAEN 3511”.
În data de 12.12.2013, în prima adunare generalã a actionarilor Societãtii Hidro Tarnita S.A., actionarii au aprobat  majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni în conformitate cu prevederile art.210 din Legea societãtilor nr. 31/1990, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu suma de 75.685.000 lei ( 756.850 actiuni nominative cu o valoare nominal de 100 lei/actiune), invitarea SN Nuclearelectrica, SNGN ROMGAZ si Societãtii Complexul Energetic Oltenia în temeiul prevederilor Memorandumului aprobat, pentru a participa la majorarea capitalului social cu o sumã de 8,9 mil lei (echivalentul a 2 mil Euro). De asemenea, în Hotãrârea AGA Hidro Tarnita s-a stabilit faptul cã actiunile subscrise vor fi plãtite în proportie de cel putin 30% pânã la expirarea perioadei de subscriere (30.04.2014) si integral pânã la data de 31.12.2014.
Urmare a divizãrii SC DFEE Electricã SA, participatiile detinute de aceasta la Societatea Hidro Tarnita au fost preluate de Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie SÃ (SAPE), societate înregistratã la Oficiul Registrului Comersului în data de 07.05.2014 (dupã expirarea perioadei de subscriere la majorarea capitalului social al Societãtii Hidro Tarnita S.A., respectiv 30.04.2014). Deoarece Societatea Complexul Energetic Hunedoara nu a efectuat (datoritã situatiei economico – financiare foarte dificile cu care se confruntã) vãrsãmântul asumat pânã la termenul limitã stabilit prin Hotãrârea adunãrii generale a actionarilor Hidro Tarnita, respectiv pânã la data de 31.12.2014, iar ceilalti potentiali investitori (SNGN ROMGAZ SA, SN Nuclearelectrica SA, S Complexul Energetic Oltenia SA, S PEEH Hidroelectrica SA) nu au participat, din diferite motive, la subscrierea de actiuni în cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, Societatea Hidro Tarnita SA s-a confruntat, la începutul anului 2015, cu o decapitalizare masivã.
“SAPE a cumpãrat actiunile Complexului Energetic Hunedoara. Banii s-au dus, mai întâi, la Tarnita, apoi s-au dus la Hunedoara. CEH-ului i s-a redus acea parte care corespundea penalitãtilor pe car trebuiau sã le plãteascã ei”, a declarat Dan Agrisan, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara.
În sedinta Guvernului României din data de 4 martie 2015 a fost aprobat Memorandumul initiat de MEIMMMA cu tema “Necesitatea adoptãrii unor decizii cu privire la continuarea proiectului CENTRALA HIDROELECTRICÃ CU ACUMULARE PRIN POMPAJ (CHEAP) TARNITA-LÃPUSTESTI”.
În conformitate cu prevederile acestui document, mãsura care ar permite capitalizarea Societãtii Hidro Tarnita, continuarea proiectului de atragere de investitori pentru realizarea CHEAP Tarnita Lãpustesti si care poate fi implementatã în cel mai scurt timp, conducând în acelasi timp si la finalizarea primei etape de majoarare a capitalului social al Societãtii Hidro Tarnita S.A., o reprezintã parcurgerea etapelor prevãzute de art.100 din Legea societãtilor nr. 31/1990 actualizatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, concomitent cu modificarea Actului Constitutiv al Societãtii Hidro Tarnita, în vederea creãrii premizelor pentru cesiunea actiunilor nou emise cãtre SAPE. În AGEA Societãtii Hidro Tarnita SA, din data de 30.03.2015 a fost aprobatã modificarea Actului Constitutiv al Societãtii Hidro Tarnita prin introducerea dreptului de preferintã pentru actionarii existenti, la cumpãrarea actiunilor noi, emise conform prevederilor art.100 din Legea societãtilor nr. 31/1990 republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. În aplicarea dispozitiilor legale, dupã parcurgerea etapelor legale prevãzute la art.100 din Legea societãtilor nr. 31/1990, republicata, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Consiliul de administratie al Societãtii Hidro Tarnita SA a decis în sedinta din data de 29.04.2015, anularea tuturor actiunilor subscrise de Complexul Energetic Hunedoara în cadrul operatiunii de majorare a capitalului social aprobate în decembrie 2013 si emiterea unui numãr egal de actiuni noi, care sã fie oferite spre vânzare SAPE, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societãtii Hidro Tarnita.
În urma aprobãrilor corporative necesare, în data de 27.05.2015 a fost semnat între SAPE si Societatea Hidro Tarnita Contractul de vânzare – cumpãrare a unui numãr de 88.425 actiuni nou emise de cãtre Hidro Tarnita, cu o valoare nominalã de 100 lei/actiune si o valoare totalã de 8.842.500 lei. Aceastã sumã a fost încadratã în bugetul de venituri si cheltuieli al SAPE, pentru exercitiul financiar al anului 2015, buget aprobat prin HG nr. 284/2015.În urma derulãrii acestor operatiuni a fost finalizata practic prima etapã de majorare a capitalului social al Societãtii Hidro Tarnita s-a realizat capitalizarea societãtii, fiind clarificata structura de actionariat si fiind create premizele pentru continuarea proiectului de atragere de investitori pentru realizarea CHEAP Tarnita Lãpustesti.
Oficialii Ministerului Energiei subliniazã cã proiectul de la Tarnita ar putea fi continuat în baza unui parteneriat public-privat.
Monika BACIU