Consilierii judeteni urmeazã sã dezbatã proiectul de hotãrâre prin care se doreste alocarea unei  sume de bani pentru finantarea actiunilor ce se vor desfãsura în perioada Sãrbãtorilor de Iarnã 2018. Suma propusã a se aloca este de 100.000 de lei.
“Având în vedere respectarea traditiilor prilejuite de sãrbãtorile de iarnã, propunem organizarea de cãtre Consiliul Judetean Hunedoara, în luna decembrie 2017, a unor evenimente cu o semnificatie aparte, care sã promoveze spiritul acestor obiceiuri si sã contribuie la mentinerea acestora. Având în vedere Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.26/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judetului Hunedoara pe anul 2018 si estimãrile pe anii 2019 – 2021, Capitolul 51.02 – Autoritãti  publice si actiuni externe Titlul II art.20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri si servicii, propun utilizarea sumei de 100  mii lei, pentru organizarea  evenimentelor din luna decembrie 2018”, aratã documentul. Potrivit oficialilor judeteni, aceste actiuni de sfârsit de an sunt un bun prilej de a promova traditiile populare  specifice zonei noastre, manifestarea obiceiurilor de iarnã constituind o practicã des întâlnitã la nivelul institutiilor publice, cu aceste ocazii. Decontarea sumei  se va face pe baza  documentelor justificative prezentate de cãtre  compartimentele de  specialitate care  organizeazã actiunile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Monika BACIU