Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat proiectul de hotãrâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale si autoutilitarele din parcul auto.

Nouã autovehicule fac parte din parcul auto al institutiei judetene, dintre acestea patru fiind autoutilitare, trei autoturisme si douã autovehicule speciale. Pentru cele nouã autovehicule a fost aprobatã cantitatea totalã de 4000 de litri de combustibil/lunã. “Subliniem faptul cã la nivel judetean în prezent sunt în derulare investitii si proiecte de interes public judetean, precum si faptul cã unele dintre atributiile aparatului de specialitate al consiliului judetean sunt acelea de a constata contraventii si de a aplica sanctiunile prevãzute de lege pentru faptele care constituie contraventii în domeniul transportului public judetean de persoane prin curse regulate si regulate speciale, precum si exercitarea controlului în trafic privind verificarea autovehiculelor rutiere care transportã mãrfuri divizibile/indivizibile pe drumuri publice judetene din judetul Hunedoara, în vederea respectãrii, încadrãrii autovehiculelor în limitele masei totale maxim admisã, masei totale maxim admisã pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise (…). Ducerea la bun sfârsit a proiectelor presupune activitãti premergãtoare precum depunerea de studii, avize de la ministere, completarea dosarelor, deci o serie de activitãti care nu pot fi realizate fãrã deplasãri”, aratã oficialii CJH.

Monika BACIU