Cât câstigã administratorul special al CEH?

Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu, este cel care reprezintã interesul statului român în procedura insolventei societãtii. Acesta nu este plãtit din bugetul complexului, ci din fondurile Ministerului Economiei.
„Stabilirea remuneratiei administratorului special si sursa plãtii acestuia”, cu votul actionarului unic se stabileste remuneratia brutã a administratorului special, pentru perioada în care este mentinut dreptul de administrare al debitoarei, în cuantum de trei ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfãsuratã conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivelul de clasã conform clasificatiei  activitãtilor din economia nationalã, comunicat de Institutul National de Statisticã anterior numirii.  Sursa plãtii remuneratiei administratorului special este bugetul de privatizare al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, aprobat conform prevederilor legale în vigoare”, aratã  documentul.
Cristian Rosu a fost numit administrator special al Complexului Energetic Hunedoara la finele lunii noiembrie a anului trecut. La jumãtatea aceleiasi luni, Complexul Energetic Hunedoara a intrat în insolventã.
Cosmin BACIU

Advertisements