Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a făcut publică lista cu rezultatele inițiale obținute în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara. Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori/directori adjuncți s-a desfășurat în județul Hunedoara pentru ocuparea a 171 de funcţii de conducere vacante, din care 108 funcții de director și 63 funcții de director adjunct. ”Pentru aceste funcții, în perioada 15-26 septembrie, s-au înscris 190 de candidați prin încărcarea documentelor specificate în Dosarul de înscriere la concurs, în aplicaţia informatică dedicată https://concursdirectori.edu.ro . După etapa de verificare a dosarelor de înscriere, au fost admiși 186 de candidați din totalul celor 190 înscriși”, arată ISJ Hunedoara. Concursul a fost structurat în două probe și anume proba scrisă, desfășurată în data de 15 octombrie, a constat în rezolvarea unui test standardizat cu 50 de itemi, prin care se evaluează capacităţi cognitive şi competenţe relevante pentru activitatea de management educaţional. ”Rezultatele finale înregistrate în urma acestei probe au evidențiat un număr de 118 candidați declarați „admiși” din totalul celor 172 care au susținut proba în cele două sesiuni. Aceștia au înregistrat, în perioada 21-27 octombrie, 195 de opțiuni pentru 85 de unități de învățământ pentru care candidează”, mai notează ISJ Hunedoara Proba de interviu s-a desfășurat în perioada 15 noiembrie – 26 noiembrie, și a urmărit evaluarea competenţelor de management strategic, operaţional şi de comunicare, precum și a competenţelor digitale ale candidaților. Conform rezultatelor inițiale obținute de candidații care au susținut această probă pentru postul de director au fost admiși 85 de candidați reprezentând 69,1% din totalul celor înscriși. au fost respinse 10 candidaturi, fiind un procent de 8,13%. Alți 15 candidați s-au retras din concurs, iar 13 nu s-au mai prezentat. În ceea ce privește posturile de director adjunct, 38 de candidați au fost declarați admiși, procentul fiind de 52,8%, iar 8 (11,11%) candidați au fost declarați respinși. 12 candidați s-au retras din concurs și 14 nu s-au prezentat. Rezultatele finale vor fi validate în data de 17 decembrie. În perioada 20-22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe funcții ale candidaților admiși, urmând ca acestea să fie puse în aplicare începând cu data de 10 ianuarie 2022.

Monika BACIU