Bugetul general al orasului Petrila din acest an se aflã în dezbatere publicã, iar obiectivul general  este dezvoltarea si modernizarea orasului Petrila, punând accent în continuare pe cresterea calitãtii vietii.
Potrivit primarului orasului Petrila, Vasilicã Jurcã, toate sugestiile venite din partea  cetãtenilor  vor fi atent analizate.
“Vã multumesc si pe aceastã cale pentru contributia fiecãruia  dintre dumneavoastrã la dezvoltarea comunitãtii orasului Petrila. Vã  asigur cã vom chibzui cu maximã atentie si responsabilitate asupra prioritãtilor programelor de investitii si vã invit sã vã implicati în continuare în proiectele orasului nostru!”, spune primarul orasului Petrila, Vasile Jurca.
Cele mai importante proiecte avute în vedere de administratia localã în 2020 sunt:

 1. Finalizarea lucrãrilor de reabilitare termicã a 14 blocuri de locuinte: str. Mihai Eminescu (bl. A), str. Muncii (bl. 1, 3), str. 8 Martie (bl. 3, 7, 11, 28, 37, 43, 52), str. Minei (bl. 22A, 28, 30), Republicii (bl. 61);
 2. Finalizarea lucrãrilor de constructie a Grãdinitei I.D. Sîrbu;
 3. Finalizarea lucrãrilor de asfaltare a strãzii Parângului;
 4. Finalizarea lucrãrilor de constructie a Bazinului didactic de înot, str. 8 Martie;
 5. Demararea lucrãrilor de extindere a retelei de gaz (str. Predoni, Dobresti, Digului, Sarmisegetuza, Popi, Parângului, Tãii, Tãia, Doinei, Rândunicii, Scânteii, Carpati, Ana Colda, Sureanu, Minei, Câmpului);
 6. Demararea lucrãrilor privind Regenerarea spatiului urban – Parc Petrila;
 7. Implementarea proiectului de constructie a podului din str. Muncii (Podul Prieteniei);
 8. Extindere retea de iluminat public (str. Traian Vuia, str. Mesteacãnului – Dealul Maleii); Modernizare iluminat stradal la trecerile de pietoni str. Republicii;
 9. Constructie ascensor exterior Spitalul Petrila;
 10. Reabilitare strãzi de interes local – Etapa IV: Dobresti (3 tronsoane), Jiului, Mesteacãnului, Predoni, Prevescior (Dealului), T. Vuia, T. Vladimirescu (bl.37), Avram Iancu (2 tronsoane);
 11. Demararea lucrãrilor de constructie pod peste râul Jiu, legãtura cu soseaua de centurã a orasului Petrila în zona str. Dealului (Tunel – Pod cale feratã);
 12. Demararea lucrãrilor de reabilitare a retelei de apã-canal din orasul Petrila, proiect derulat de S.C. Apa Serv S.A., cofinantat de administratia publicã;
 13. Construire bloc social str. Tudor Vladimirescu;
 14. Construire bloc social str. Prundului;
 15. Construire bloc social str. Republicii;
 16. Reabilitare, modernizare si dotare Grãdinita Cimpa; Dotãri Scoala I.D. Sîrbu, Scoala 2, Scoala 5, Scoala 6;
 17. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi cu structura arondatã Grãdinita cu program normal nr. 2;
 18. Dotãri Biblioteca orasului Petrila;
 19. Reabilitare strãzi – etapa I: Digului, Minei (zona bl 39), Cocosului, Prislop, Rosia, T. Vladimirescu (parcare ambulatoriu), Taia (A9, A10),
 20. Reabilitare strãzi – etapa ÎI: Primãverii, 1 Iunie, Rândunicii (3 tronsoane), Vulturului, Minei (Zona cantinã), T. Vladimirescu (zona ambulatoriu), Luncã, Predoni, Dobresti (4 tronsoane), Carpati, Apaductului, Izvorului, Jiet (6 tronsoane);
 21. Construire Muzeul Satului (zona intrare Jiet);
 22. Modernizare Parc Regele Mihai I;
 23. Asfaltare str. Colonie Cimpa-Birãoni;
 24. Reabilitare strãzi – etapa III: Minei (bl. 40), I.D. Sârbu (bl. 30), Al. Sahia (2 tronsoane), Privighetorii (bl. 23 B), T. Vladimirescu (parcãri bl. 36C, 37, 38; alei pietonale si acces bl. 85, 86, 103A, 103, 102, 101, 116 si acces garaje), 8 Martie (bl. 46, 48, 49), 8 Martie (bl. 55 – drum, parcãri si acces garaje), 8 Martie (bl. 28 – drum si acces), Lunca (3 tronsoane), Republicii, Tãii, Tineretului, 6 August (bl. 1), Liliacului (alee pietonalã);
  Proiectul de buget poate fi consultat pe website-ul Primãriei orasului Petrila sau la sediul primãriei.