Complexul Energetic Hunedoara reparã o cale feratã industrialã cuprinsã între termocentrala Paroseni si statia CFR Vulcan. Este un contract de aproape 140.000 de lei, însã vital pentru transportul cãrbunelui pe calea feratã.
Linia feratã industrialã a Complexului Energetic Hunedoara – Sucursala Electrocentrale Paroseni are în total o lungime constructivã de 6521,94 metri. Linia feratã industrialã, proprietate a Complexului Energetic Hunedoara face legãtura cu statia CFR Vulcan.
“Complexul Energetic Hunedoara SA are un contract pentru prestare servicii de transport  cãrbune si produse mãrfuri periculoase cu un operator de manevrã feroviarã care aduce vagoanele pline din gara Vulcan în incinta Complexul Energetic Hunedoara SA – S. E. Paroseni, iar în incintã manevrele sunt asigurate de formatia CFU  (conducãtor formatie  unitate – n.r.) proprie (…) Întretinerea curentã a liniei de cale feratã industrial proprietate a Complexului Energetic Hunedoara SA – S.E. Paroseni se va executa de cãtre un agent  economic care este  autorizat si are agreement eliberat de Autoritatea Feroviarã Românã Bucuresti pentru prestatia de servicii “întretinere curentã linie cale feratã industrialã” astfel încât linia de cale feratã industrial proprietate Complexul Energetic Hunedoara SA – – S. E. Paroseni sã fie mentinutã în tolerantele admise la exploatare pentru asigurarea unui grad de sigurantã corespunzãtor, necesar pentru ca operatorul de manevrã si transport sã poatã sã manevreze si sã transporte vagoanele cu marfã în conditii de sigurantã si functionare si exploatare, astfel încât sã nu se producã evenimente de cale feratã pe linia de cale feratã industrial proprietate a Complexului Energetic Hunedoara SA – S.E. Paroseni”, aratã documentatia.
În cadrul contractului trebuie executate o serie de lucrãri, astfel încât calea feratã sã prezinte în primul rând sigurantã.
Cosmin BACIU