Bogdan Stãnescu, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara îsi pune semne de întrebare în legãturã cu evolutia societãtii. Acesta sustine cã dacã Consiliul de Administratie nu ar fi solicitat declararea insolventei, membrii ar fi putut fi acuzati de bancrutã frauduloasã, infractiune care se pedepseste cu pânã la 5 ani de închisoare.

Instanta de la Tribunalul Hunedoara a respins cererea Complexului Energetic Hunedoara prin care îsi cerea insolventa, în schimb cererile creditorilor de declarare a insolventei îsi urmeazã cursul, fiind disjunse. CA-ul va formula apel la solutia Tribunalului Hunedoara.

“S-a decis neintrarea în insolventã, iar cererea creditorilor care se judecã în 8 martie m-ar mira sã se decidã acolo intrarea în insolventã, ceea ce nu stiu ce s-ar schimba între 7 februarie si 8 martie. Practic ar fi o antepronuntare si pentru cererea creditorilor, dacã judecãtorul ar fi sã sustinã aceeasi linie. Pânã atunci noi avem suspendate cererile de executare silitã, facem apelul respectiv la Alba Iulia, unde sper sã se judece repede si transant. Eu cred cã e o lipsã de asumare la nivel de Deva”, a declarat Bogdan Stãnescu, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara.

Una din variantele luate în calcul de CA-ul de la CEH ar fi strãmutarea dosarului la o altã instantã de judecatã, însã în aceastã fazã procesualã acest pas ar putea tãrãgãna si mai mult lucrurile.

“Ne-am gândit la strãmutarea dosarului, dar amânã foarte mult procedura. Dacã am intra în insolventã atunci am putea cere strãmutarea ca procedura sã se judece în altã parte”,  a mai spus sursa citatã.

Complexul Energetic Hunedoara va formula apel la solutia de la Tribunalul Hunedoara, însã pânã la solutionarea cauzei de instanta superioarã, prioritatea conducerii este asigurarea salariilor angajatilor CEH si aprovizionarea cu materiale. Bogdan Stãnescu mai subliniazã cã starea de insolventã a CEH este mai mult decât evidentã, iar dacã CA-ul cu ar fi solicitat intrarea în insolventã, membrii acesteia ar fi putut fi acuzati de bancrutã frauduloasã. Aceasta este infractiune care se pedepseste cu pânã la 5 ani de închisoare.

“Astãzi formulãm apelul, asteptãm motivarea judecãtorului ca sã putem motiva apelul si sã obtinem un termen cât mai scurt ca sã mergem la Alba si pânã atunci asigurãm salariile minerilor, activitatea de zi cu zi. Starea societãtii fiind atât de gravã nu vãd de ce se vede si în justitia oarbã si legatã la ochi, nu stiu. Nu comentez pe fond, dar orice practician îsi poate da seama de situatia societãtii. Noi când am decis intrarea în insolventã am fãcut o analizã, conform legii, cã dacã nu o bãgam în insolventã, noi, membrii, eram acuzati de bancrutã frauduloasã, cã nu ducem societatea în insolventã”,  a mai spus Bogdan Stãnescu.

Interese ascunse?

Bogdan Stãnescu ridicã si problema intereselor ascunse care existã la Complexul Energetic Hunedoara. “Câteodatã îmi pun întrebarea dacã nu sunt interese ascunse undeva, pe care noi nu le vedem si noi suntem niste actori idioti (membrii CA si conducerea CEH-n.r.) de care nu ne dãm seama. Dacã e ceva, noi ne retragem si fiecare sã îsi facã ce interes are. Aici mã deranjeazã foarte rãu”, a completat presedintele CA al CEH. Complexul Energetic Hunedoara poate fi studiu de caz. Este singura societate de asemenea anvergurã din tarã care a intrat si iesit din insolventã de douã ori. Aceste manevre repetate nu au îmbunãtãtit situatia societãtii, ba din contrã au agravat-o. “Intrarea si iesirea din insolventã a acutizat si adâncit problemele CEH-ului pentru cã beneficiarii si furnizorii nostri de materiale pentru functionare nu mai au încredere. Aceste iesiri si intrãri din insolventã au dus la lipsa de încredere si lipsa de materiale necesare. Mã doare sufletul când vãd cã toate chestiunea aceasta negativã se reflectã asupra oamenilor. Cei care suferã sunt oamenii. E o incertitudine accentuatã în rândul oamenilor, sunt demotivati”, a concluzionat Stãnescu.

La Complexul Energetic Hunedoara lucreazã în jur de 6.000 de angajati la minele de cãrbune Lupeni, Lonea, Livezeni si Vulcan si la termocentralele Mintia si Paroseni. Intrarea în faliment a CEH ar însemna si destabilizarea sistemului energetic national. Reamintim faptul cã în luna ianuarie, atunci când s-au înregistrat fenomene meteo extreme, CEH si CEO au asigurat functionarea sistemului energetic national. În plus, CEH a produs luna trecutã 158.000 de MWh de energie, lucru nemaiîntâlnit de circa doi ani de zile.

Monika BACIU