Beneficiarii venitului minim garantat, scosi la curãtenie

Beneficiarii venitului minim garantat din Petrosani sunt scosi pe teren pentru a presta diferite activitãti.  Consilierii locali de la Petrosani au aprobat la finalul anului trecut, planul de actiuni sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã ale persoanelor beneficiare de ajutor social si de serviciile cantinei de ajutor social.
“Persoanele apte de muncã din familiile pentru care se asigurã venitul minim garantat vor presta, lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrãri de interes local, fãrã a se putea depãsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienã a muncii”, aratã documentul.
Astfel, conform planului de actiuni, beneficiarii venitului minim garantat trebuie sã curete strãzile, aleile, malurile apelor.  Curãtarea zãpezii – cartier Carpati, str. Muncii, zona Gãrii, str. Cuza Vodã, str. Luncã, str. Independentei (careuri), DN 66 de la Pod Sãlãtruc la Peco Livezeni, curãtarea zonelor dintre blocuri – str. 9 Mai, str. 1 Decembrie 1918, str. 22 Decembrie, Cartier Carpati, Al. Trandafirilor, Al. Poporului, srt. St. O. Iosif, Gen. Dragalina, str. Constructorului, str. Gral. Vasile Milea, str. Ctin. Milea, str.Zorilor, str. Horea, str. Unirii, str. Oituz, str. Pãcii, str. Independentei (careuri), DN 66 de la Pod Sãlãtruc la Peco Livezeni; Curãtare strãzi si alei – Cartier Carpati, str. Muncii, zona Gãrii, str. Cuza Vodã, str. Luncã, str. Independentei (careuri), DN 66 de la Pod Sãlãtruc la Peco Livezeni; Curãtare santuri si rigole – str. Sasa, str. 1 Decembrie 1918 de la Liceul Teoretic pânã la podul Sãlãtruc peste Jiu de la Dãrãnesti, DN 66 de la Pod Sãlãtruc la Peco Livezeni;  Curãtare ape si poduri – Pârâul Staicului, Pârâul Slãtinioara, Râul Jiul ed est, Pod Livezeni si Pod Dâlja peste Jiul de est, Pârâul Maleia, Pârâu Bucegi, Pârâu Colonie; Curãtarea panourilor publicitare de afise si a înscrisurilor de pe clãdiri – pe raza municipiului Petrosani; Asigurarea curãteniei la bazinul de înot din localitate – cartierul Aeroport, str. Viitorului nr. 1; Curãtare deseuri, mãturat, curãtat zãpada – orice spatiu, strada, zonã verde, apartinând domeniului public al municipiului Petrosani. Conform prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificãrile si completãrile ulterioare, primarii au obligatia sã întocmeascã un plan de actiuni sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã.
Monika BACIU

Advertisements