12Monica Iacob Ridzi vine în sprijinul celor care pleacã din tarã si sunt nevoiti sã îsi lase copiii în grija rudelor. Deputatul din Valea Jiului a depus un proiect legislativ care îi vizeazã pe cei ce rãmân în tarã.

„Problema copiilor cu pãrinti în strãinãtate nu mai este doar una de familie, ci una care priveste întreaga comunitate !”. Asta a spune acum Monica Iacob Ridzi, deputatul din Valea Jiului, care miercuri a depus astãzi la Camera Deputatilor un proiect legislativ care vizeazã acordarea unui ajutor financiar pentru persoanele care au în îngrijire copii ai cãror pãrinti sunt plecati temporar în strãinãtate. Potrivit proiectului de act normativ, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice va trebui sã acorde fiecãrei persoane care are în îngrijire copii ai cãror pãrinti sunt plecati temporar la muncã, în strãinãtate, un ajutor financiar echivalent cu jumãtate din cuantumul acordat pentru cresterea si îngrijirea unui copil în regim de asistentã maternalã. Ajutorul financiar se va acorda lunar, pentru fiecare copil aflat în îngrijire, sub formã de tichete valorice de masã. Distribuirea tichetelor valorice de masã cade în sarcina primãriilor unde îsi au domiciliul persoanele care au în îngrijire copiii ai cãror pãrinti sunt plecati temporar

în strãinãtate, dar finantarea acestora se va face prin intemediul bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

CAMERA DEPUTATILOR - JURAMANT„Un recent raport al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice aratã cã la sfârsitul anului 2012 aproape 80.000 de copii aveau unul sau ambii pãrinti plecati temporar, la muncã în strãinãtate. Chiar dacã la nivel statistic numãrul acestor copii este în scãdere fatã de 2011, când erau înregistrati cca. 85.000, cifra este mare si reprezintã un motiv de îngrijorare pentru întreaga noastrã comunitate. Acelasi raport aratã cã în cazul a 15.800 de familii ambii pãrinti sunt plecati în strãinãtate, drept pentru care cca. 23.000 de copii au rãmas fãrã nici un sprijin familiar. Alti 22.000 de minori rãmasi acasã sunt în îngrijirea rudelor de pânã la gradul IV, asa numita familie extinsã, fãrã a beneficia însã de nici o mãsurã de protectie. In final cca. 1.000 de minori au intrat în sistemul de protectie specialã. O bunã parte din acesti copii au rãmas în îngrijirea, cresterea si educatia unor persoane care, si ele la rândul lor, au probleme financiare si nu dispun de mijloace materiale suficiente pentru a suplini lipsa unei familii în adevãratul sens al cuvântului. Prin prevederile acestei legi încercãm sã suplinim cel putin partial, componenta materialã, cea socialã fiind mult mai greu de acoperit. Milioanele de euro pe care acesti pãrinti le trimit în tarã nu reprezintã decât un mit. Este adevãrat cã existã unele persoane care au trimis si mai continuã sã trimitã bani familiilor rãmase în tarã, dar sumele sunt din ce în ce mai mici si sunt destinate pentru construirea, în etape, de locuinte. De altfel este greu de crezut cã o familie care are, în strãinãtate, o situatie materialã bunã îsi poate abandona copiii spre crestere unor strãini.

Am optat pentru un ajutor financiar sub formã de tichete valorice de masã, tocmai pentru ca beneficiarii sã nu fie tentati, în cazul unui ajutor financiar bãnesc, sã utilizeze aceste sume pentru diverse cheltuieli care nu sunt necesare cresterii si îngrijirii minorului”, a declarat, pe marginea acestui subiect, deputatul Monica Iacob-Ridzi.

Diana Mitrache