Avocatii din judetul Hunedoara se alãturã colegilor lor din alte 14 barouri si demareazã miscãri de protest. Cele 14 barouri solicitã Guvernului majorarea onorariilor avocatilor din oficiu. Ei spun cã vor sã tragã un semnal de alarmã cu privire la modul în care sunt stabilite onorariile pentru avocatii din oficiu.  Avocatii de la 14 barouri din tarã, Alba, Arges, Buzãu, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sãlaj, Timis si Bucuresti, vor iesi în stradã pentru a protesta fatã de nivelul onorariilor pentru reprezentantii legali din oficiu.
“Ne raliem acestei forme de protest. Sperãm sã se solutioneze cã ideea noastrã nu este de a duce protestul acesta pânã la capãt, în  sensul de a nu ne mai prezenta, în etapa a treia, în cauze unde asistenta juridicã este obligatorie si dacã nu ne prezentãm nici parchetele, instantele nu vor mai avea avocati care sã  asigure obligatoriu asistentã juridicã. Eu sper sã nu se ajungã acolo. Rãmâne sã ne mai consultãm.  Eu sper ca factorii de decizie sã fie suficient de bine atentionati cã nu se mai poate asa. Si avocatul este om si el are cheltuieli, problemele sunt multe si complexe nu e numai  protestul în sine, el e vârful  aisbergului, sunt multe probleme  privitoare la profesia de avocat care a ajuns undeva pe marginea profesiilor juridice”,  a declarat avocatul  Cosmin Roncioiu, decanul Baroului Hunedoara.
Avocatii solicitã majorarea  onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestarea serviciilor de asistentã  judiciarã în materie penalã, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistentã judiciarã si extrajudiciarã, precum si pentru  asigurarea serviciilor de asistentã  judiciarã privind accesul international la justitie în materie civilã si  cooperarea judiciarã internationalã în materie penalã; reglementarea  prin Protocol a onorariilor/ remuneratiilor cuvenite curatorilor; eliminarea practicii judecãtorilor ori procurorilor de cenzurare a  acestor onorarii.
“Baroul trebuie sã asigure  asistentã juridicã obligatorie în cazuri unde legea prevede obligativitatea. Despre aceste onorarii discutãm  care sunt de la Ministerul Justitiei.  Si ministerul, probabil, n-are bani, noi am tot asteptat rectificãri bugetare. (…) Pânã la urmã, trebuie gãsitã o solutie. Pe lângã fiecare barou existã un serviciu de asistentã judiciarã, prin cerere. Faci cerere, avocat fiind sã intre în SAJ-Serviciul Asistentã Juridicã, intrând în SAJ va fi primit, baroul va desemna când primeste adresã de la organul de urmãrire penalã, pentru a asigura asistentã juridicã si pe baza acestor adrese baroul e obligat sã punã la dispozitie, sã desemneze unul sau mai multi  avocati în functie de complexitatea cauzei. Avocatii nu se pot opune decât în situatii exceptionale (…) Ei nu pot sã îi oblig ca decan sã intre în SAJ, intrã cine vrea pleacã si stã cât vrea acolo, tot printr-o cerere dacã  nu mai vrea sã stea. Nu mai vreau sã fac parte din SAJ si atunci el nu va mai fi avocat din oficiu. Ne putem trezi în situatia în care, e ipotetic,  greu de crezut, pot sã fie colegi care sã numai doreascã sã fac parte din SAJ si atunci eu pe cine trimit sã acorde asistentã juridicã din oficiu.  Si calitatea apãrãrii scade, dacã  venitul e diminuat, de atât te apãr. Avem problema cu cenzurarea dupã ce cã sunt ridicol de mici mai  vine si instanta de judecatã si  spune e mult 200 de lei, ia  100 de lei, dacã si tu ca instantã îmi cenzurezi amãrâta aia de sumã,  ce sã mai discutãm?”, a mai subliniat sursa citatã.  În Baroul Hunedoara sunt  aproximativ 306 avocati. La Petrosani sunt circa 70 de avocati. Tuturor avocatilor le-au fost distribuite banderole albe.
Monika BACIU