P ărinții își pot înscrie copiii în clasa pregătitoare, până la data de 28 aprilie. Sunt aproape 3000 de locuri disponibile în județul Hunedoara. Pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul întregului județ, sunt disponibile 2.997 de locuri, organizate în 145 de clase. În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel: 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Monika BACIU